Παρακολούθηση
Sergio Escalera
Sergio Escalera
Prof., ICREA Academy, University of Barcelona, Computer Vision Center, ELLIS & IAPR & AAIA Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ub.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survey on rgb, 3d, thermal, and multimodal approaches for facial expression recognition: History, trends, and affect-related applications
CA Corneanu, MO Simón, JF Cohn, SE Guerrero
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (8), 1548-1568, 2016
6162016
Survey on emotional body gesture recognition
F Noroozi, CA Corneanu, D Kamińska, T Sapiński, S Escalera, ...
IEEE transactions on affective computing 12 (2), 505-523, 2018
4592018
Bi-directional ConvLSTM U-Net with densley connected convolutions
R Azad, M Asadi-Aghbolaghi, M Fathy, S Escalera
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
4452019
RGB-D-based human motion recognition with deep learning: A survey
P Wang, W Li, P Ogunbona, J Wan, S Escalera
Computer vision and image understanding 171, 118-139, 2018
4232018
Beyond one-hot encoding: Lower dimensional target embedding
P Rodríguez, MA Bautista, J Gonzalez, S Escalera
Image and Vision Computing 75, 21-31, 2018
3632018
On the decoding process in ternary error-correcting output codes
S Escalera, O Pujol, P Radeva
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 32 (1), 120-134, 2008
3492008
Sign language recognition: A deep survey
R Rastgoo, K Kiani, S Escalera
Expert Systems with Applications 164, 113794, 2021
3232021
Chalearn looking at people challenge 2014: Dataset and results
S Escalera, X Baró, J Gonzalez, MA Bautista, M Madadi, M Reyes, ...
Computer Vision-ECCV 2014 Workshops: Zurich, Switzerland, September 6-7 and …, 2015
3072015
Multi-centre, multi-vendor and multi-disease cardiac segmentation: the M&Ms challenge
VM Campello, P Gkontra, C Izquierdo, C Martin-Isla, A Sojoudi, PM Full, ...
IEEE Transactions on Medical Imaging 40 (12), 3543-3554, 2021
2962021
Chalearn looking at people rgb-d isolated and continuous datasets for gesture recognition
J Wan, Y Zhao, S Zhou, I Guyon, S Escalera, SZ Li
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
2932016
Traffic sign recognition using evolutionary adaboost detection and forest-ECOC classification
X Baró, S Escalera, J Vitria, O Pujol, P Radeva
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 10 (1), 113-126, 2009
2772009
Depth-based 3d hand pose estimation: From current achievements to future goals
S Yuan, G Garcia-Hernando, B Stenger, G Moon, JY Chang, KM Lee, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2652018
Chalearn lap 2016: First round challenge on first impressions-dataset and results
V Ponce-López, B Chen, M Oliu, C Corneanu, A Clapés, I Guyon, X Baró, ...
Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8 …, 2016
2532016
Audio-visual emotion recognition in video clips
F Noroozi, M Marjanovic, A Njegus, S Escalera, G Anbarjafari
IEEE Transactions on Affective Computing 10 (1), 60-75, 2017
2482017
Multi-modal gesture recognition challenge 2013: Dataset and results
S Escalera, J Gonzàlez, X Baró, M Reyes, O Lopes, I Guyon, V Athitsos, ...
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
2432013
Featureweighting in dynamic timewarping for gesture recognition in depth data
M Reyes, G Dominguez, S Escalera
2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV …, 2011
2322011
A survey on deep learning based approaches for action and gesture recognition in image sequences
M Asadi-Aghbolaghi, A Clapes, M Bellantonio, HJ Escalante, ...
2017 12th IEEE international conference on automatic face & gesture …, 2017
2312017
Chalearn looking at people 2015: Apparent age and cultural event recognition datasets and results
S Escalera, J Fabian, P Pardo, X Baró, J Gonzalez, HJ Escalante, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
2272015
Convolutional neural network super resolution for face recognition in surveillance monitoring
P Rasti, T Uiboupin, S Escalera, G Anbarjafari
Articulated Motion and Deformable Objects: 9th International Conference …, 2016
2072016
A dataset and benchmark for large-scale multi-modal face anti-spoofing
S Zhang, X Wang, A Liu, C Zhao, J Wan, S Escalera, H Shi, Z Wang, SZ Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1912019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20