Παρακολούθηση
Artin Hatzikioseyian
Artin Hatzikioseyian
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The mechanism of metals precipitation by biologically generated alkalinity in biofilm reactors
E Remoudaki, A Hatzikioseyian, P Kousi, M Tsezos
Water Research 37 (16), 3843-3854, 2003
912003
Mass closure and source apportionment of PM2. 5 by Positive Matrix Factorization analysis in urban Mediterranean environment
E Mantas, E Remoundaki, I Halari, P Kassomenos, C Theodosi, ...
Atmospheric environment 94, 154-163, 2014
812014
Application of simplified rapid equilibrium models in simulating experimental breakthrough curves from fixed bed biosorption reactors
A Hatzikioseyian, M Tsezos, F Mavituna
Hydrometallurgy 59 (2-3), 395-406, 2001
792001
Biosorption-principles and applications for metal immobilization from waste-water streams
M Tsezos, E Remoundaki, A Hatzikioseyian
Proceedings of EU-Asia workshop on clean production and nanotechnologies, 23-33, 2006
682006
A systematic study of chromium solubility in the presence of organic matter: consequences for the treatment of chromium‐containing wastewater
E Remoundaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2007
562007
Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, F Battaglia-Brunet, C Joulian, ...
Journal of hazardous materials 189 (3), 677-684, 2011
522011
Characterization, morphology and composition of biofilm and precipitates from a sulphate-reducing fixed-bed reactor
E Remoundaki, P Kousi, C Joulian, F Battaglia-Brunet, A Hatzikioseyian, ...
Journal of Hazardous Materials 153 (1-2), 514-524, 2008
492008
Modelling and thermodynamic analysis of a multi effect distillation (MED) plant for seawater desalination
A Hatzikioseyian, R Vidali, P Kousi
National Technical University of Athens (NTUA) GREECE, 2003
392003
A study of the operating parameters of a sulphate-reducing fixed-bed reactor for the treatment of metal-bearing wastewater
P Kousi, E Remoudaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Advanced materials research 20, 230-234, 2007
362007
Groundwater deterioration: the simultaneous effects of intense agricultural activity and heavy metals in soil
E Remoundaki, E Vasileiou, A Philippou, M Perraki, P Kousi, ...
Procedia engineering 162, 545-552, 2016
312016
Principles of bioremediation processes
A Hatzikioseyian
Trends in Bioremediation and Phytoremediation. India: Research Signpost 23, 2010
312010
Fractionation and leachability of Fe, Zn, Cu and Ni in the sludge from a sulphate-reducing bioreactor treating metal-bearing wastewater
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, V Korkovelou, M Tsezos
Environmental Science and Pollution Research 25, 35883-35894, 2018
222018
Mechanism of palladium biosorption by microbial biomass. The effects of metal ionic speciation and solution co-ions
E Remoudaki, M Tsezos, A Hatzikioseyian, V Karakoussis
Process Metallurgy 9, 449-462, 1999
221999
Photolytic and photocatalytic alterations of humic substances in UV (254 nm) and Solar Cocentric Parabolic Concentrator (CPC) reactors
E Remoundaki, R Vidali, P Kousi, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Desalination 248 (1-3), 843-851, 2009
202009
Modelling of microbial metabolism stoichiometry: application in bioleaching processes
A Hatzikioseyian, M Tsezos
Hydrometallurgy 83 (1-4), 29-34, 2006
202006
An integrated thermal and hydrometallurgical process for the recovery of Silicon and Silver from end-of-life crystalline Si photovoltaic panels
M Theocharis, C Pavlopoulos, P Kousi, A Hatzikioseyian, I Zarkadas, ...
Waste and Biomass Valorization 13 (9), 4027-4041, 2022
192022
Eibsorption and biological reduction of chromium by microbial biomass ih batch and pilot scale rotating biological contactor (RBC)
A Hatzikoseyian, E Remoudaki, M Tsezos
172001
Sulphate-reducing bioreactors: current practices and perspectives
P Kousi, E Remoundaki, A Hatzikioseyian, M Tsezos
Proceedings of the IWA Balkan Young Water Professionals, 409-417, 2015
152015
Hydrometallurgical treatment for the extraction and separation of indium and gallium from end-of-life CIGS photovoltaic panels
M Theocharis, PE Tsakiridis, P Kousi, A Hatzikioseyian, I Zarkadas, ...
Materials Proceedings 5 (1), 51, 2021
142021
Simultaneous removal of soluble metal species and nitrate from acidic and saline industrial wastewater in a pilot-scale biofilm reactor
P Mendrinou, A Hatzikioseyian, P Kousi, P Oustadakis, P Tsakiridis, ...
Environmental Processes 8 (4), 1481-1499, 2021
142021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20