Παρακολούθηση
Sohrab Redjai Sani
Sohrab Redjai Sani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin torque–generated magnetic droplet solitons
SM Mohseni, SR Sani, J Persson, TNA Nguyen, S Chung, Y Pogoryelov, ...
Science 339 (6125), 1295-1298, 2013
3092013
Spin-wave-beam driven synchronization of nanocontact spin-torque oscillators
A Houshang, E Iacocca, P Dürrenfeld, SR Sani, J Åkerman, RK Dumas
Nature nanotechnology 11 (3), 280-286, 2016
1462016
Mutually synchronized bottom-up multi-nanocontact spin–torque oscillators
S Sani, J Persson, SM Mohseni, Y Pogoryelov, PK Muduli, A Eklund, ...
Nature communications 4 (1), 2731, 2013
1362013
Spin-wave-mode coexistence on the nanoscale: a consequence of the oersted-field-induced asymmetric energy landscape
RK Dumas, E Iacocca, S Bonetti, SR Sani, SM Mohseni, A Eklund, ...
Physical review letters 110 (25), 257202, 2013
1302013
High frequency operation of a spin‐torque oscillator at low field
SM Mohseni, SR Sani, J Persson, TN Anh Nguyen, S Chung, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 5 (12), 432-434, 2011
982011
Recent advances in nanocontact spin-torque oscillators
RK Dumas, SR Sani, SM Mohseni, E Iacocca, Y Pogoryelov, PK Muduli, ...
IEEE transactions on magnetics 50 (6), 1-7, 2014
672014
Magnetic droplet nucleation boundary in orthogonal spin-torque nano-oscillators
S Chung, A Eklund, E Iacocca, SM Mohseni, SR Sani, L Bookman, ...
Nature Communications 7 (1), 11209, 2016
642016
Spin transfer torque generated magnetic droplet solitons
S Chung, SM Mohseni, SR Sani, E Iacocca, RK Dumas, TN Anh Nguyen, ...
Journal of Applied Physics 115 (17), 172612, 2014
562014
Nanostructured MnGa films on Si/SiO2 with 20.5 kOe room temperature coercivity
CL Zha, RK Dumas, JW Lau, SM Mohseni, SR Sani, IV Golosovsky, ...
Journal of applied physics 110 (9), 093902, 2011
472011
Magnetic droplet solitons in orthogonal nano-contact spin torque oscillators
SM Mohseni, SR Sani, RK Dumas, J Persson, TNA Nguyen, S Chung, ...
Physica B: Condensed Matter 435, 84-87, 2014
462014
Propagating spin waves excited by spin-transfer torque: A combined electrical and optical study
M Madami, E Iacocca, S Sani, G Gubbiotti, S Tacchi, RK Dumas, ...
Physical Review B 92 (2), 024403, 2015
422015
Dependence of the colored frequency noise in spin torque oscillators on current and magnetic field
A Eklund, S Bonetti, SR Sani, S Majid Mohseni, J Persson, S Chung, ...
Applied Physics Letters 104 (9), 092405, 2014
372014
Temperature-dependent Faraday rotation and magnetization reorientation in cerium-substituted yttrium iron garnet thin films
E Lage, L Beran, AU Quindeau, L Ohnoutek, M Kucera, R Antos, SR Sani, ...
APL Materials 5 (3), 036104, 2017
362017
Temperature-dependent interlayer coupling in Ni/Co perpendicular pseudo-spin-valve structures
SM Mohseni, RK Dumas, Y Fang, JW Lau, SR Sani, J Persson, J Åkerman
Physical Review B 84 (17), 174432, 2011
292011
Current induced vortices in multi-nanocontact spin-torque devices
SR Sani, J Persson, SM Mohseni, V Fallahi, J Åkerman
Journal of Applied Physics 109 (7), 07C913, 2011
282011
Magnetic droplet solitons in orthogonal spin valves
S Chung, S Majid Mohseni, A Eklund, P Dürrenfeld, M Ranjbar, SR Sani, ...
Low Temperature Physics 41 (10), 833-837, 2015
272015
Microwave signal generation in single-layer nano-contact spin torque oscillators
SR Sani, P Dürrenfeld, SM Mohseni, S Chung, J Åkerman
IEEE transactions on magnetics 49 (7), 4331-4334, 2013
222013
Direct observation of magnetization dynamics generated by nanocontact spin-torque vortex oscillators
PS Keatley, SR Sani, G Hrkac, SM Mohseni, P Dürrenfeld, THJ Loughran, ...
Physical Review B 94 (6), 060402, 2016
202016
Order of magnitude improvement of nano-contact spin torque nano-oscillator performance
SAH Banuazizi, SR Sani, A Eklund, MM Naiini, SM Mohseni, S Chung, ...
Nanoscale 9 (5), 1896-1900, 2017
192017
Magnetic droplet soliton nucleation in oblique fields
M Mohseni, M Hamdi, HF Yazdi, SAH Banuazizi, S Chung, SR Sani, ...
Physical Review B 97 (18), 184402, 2018
182018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20