Παρακολούθηση
Gurunath Gurrala
Gurunath Gurrala
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.iisc.ernet.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power system stabilizers design for interconnected power systems
G Gurrala, I Sen
IEEE Transactions on power systems 25 (2), 1042-1051, 2010
1982010
An online power system stability monitoring system using convolutional neural networks
A Gupta, G Gurrala, PS Sastry
IEEE Transactions on Power Systems 34 (2), 864-872, 2018
1032018
Parareal in time for fast power system dynamic simulations
G Gurrala, A Dimitrovski, S Pannala, S Simunovic, M Starke
IEEE Transactions on Power Systems 31 (3), 1820-1830, 2015
622015
Linear quadratic regulator-based bumpless transfer in microgrids
D Das, G Gurrala, UJ Shenoy
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (1), 416-425, 2016
592016
Flexible implementation of power system corrective topology control
P Dehghanian, Y Wang, G Gurrala, E Moreno-Centeno, M Kezunovic
Electric Power Systems Research 128, 79-89, 2015
522015
A modified Heffron-Phillip's model for the design of power system stabilizers
G Gurrala, I Sen
2008 Joint International Conference on Power System Technology and IEEE …, 2008
392008
Transition between grid-connected mode and islanded mode in VSI-fed microgrids
D Das, G Gurrala, UJ Shenoy
Sādhanā 42 (8), 1239-1250, 2017
322017
Reliable implementation of robust adaptive topology control
M Kezunovic, T Popovic, G Gurrala, P Dehghanian, A Esmaeilian, ...
2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 2493-2502, 2014
322014
Assessing circuit breaker life cycle using condition-based data
Y Guan, M Kezunovic, P Dehghanian, G Gurrala
2013 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 1-5, 2013
282013
Large multi-machine power system simulations using multi-stage adomian decomposition
G Gurrala, DL Dinesha, A Dimitrovski, P Sreekanth, S Simunovic, ...
IEEE Transactions on Power Systems 32 (5), 3594-3606, 2017
262017
Security-based circuit breaker maintenance management
P Dehghanian, M Kezunovic, G Gurrala, Y Guan
2013 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 1-5, 2013
242013
A nonlinear voltage regulator with one tunable parameter for multimachine power systems
G Gurrala, I Sen
IEEE Transactions on Power Systems 26 (3), 1186-1195, 2010
242010
Synchronizing and damping torques analysis of nonlinear voltage regulators
G Gurrala, I Sen
IEEE Transactions on Power Systems 26 (3), 1175-1185, 2010
212010
Single network adaptive critic design for power system stabilisers
G Gurrala, I Sen, R Padhi
IET generation, transmission & distribution 3 (9), 850-858, 2009
212009
Instability Prediction in Power Systems using Recurrent Neural Networks.
A Gupta, G Gurrala, PS Sastry
IJCAI, 1795-1801, 2017
182017
Loewner matrix approach for modelling FDNEs of power systems
G Gurrala
Electric Power Systems Research 125, 116-123, 2015
182015
Novel approach for the design of state feedback power system stabilizers
AV Reddy, MV Kumar, G Gurrala
2010 International Conference on Power System Technology, 1-5, 2010
152010
Application of multi-stage homotopy analysis method for power system dynamic simulations
DL Dinesha, G Gurrala
IEEE Transactions on Power Systems 34 (3), 2251-2260, 2018
102018
Real-time simulation of an Islanded microgrid using educational Miniature Full Spectrum Simulator
M Chaitanya, G Gurrala, G Narayanan
2016 National Power Systems Conference (NPSC), 1-6, 2016
92016
Test bed for cascading failure scenarios evaluation
A Abdullah, A Esmaeilian, G Gurrala, P Dutta, T Popovic, M Kezunovic
IPST 2013, 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20