Παρακολούθηση
Olivier Devillers
Olivier Devillers
INRIA Nancy - Grand Est, LORIA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα normalesup.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anisotropic polygonal remeshing
P Alliez, D Cohen-Steiner, O Devillers, B Lévy, M Desbrun
ACM SIGGRAPH 2003 Papers, 485-493, 2003
8172003
Triangulations in CGAL
JD Boissonnat, O Devillers, M Teillaud, M Yvinec
Proceedings of the sixteenth annual symposium on Computational geometry, 11-18, 2000
3682000
Progressive lossless compression of arbitrary simplicial complexes
PM Gandoin, O Devillers
ACM Transactions on Graphics (TOG) 21 (3), 372-379, 2002
2832002
Walking in a triangulation
O Devillers, S Pion, M Teillaud
Proceedings of the seventeenth annual symposium on Computational geometry …, 2001
2522001
Isotropic surface remeshing
P Alliez, EC de Verdiere, O Devillers, M Isenburg
Shape Modeling International, 2003, 49-58, 2003
2472003
Geometric compression for interactive transmission
O Devillers, PM Gandoin
Proceedings Visualization 2000. VIS 2000 (Cat. No. 00CH37145), 319-326, 2000
2142000
Farthest point seeding for efficient placement of streamlines
A Mebarki, P Alliez, O Devillers
VIS 05. IEEE Visualization, 2005., 479-486, 2005
1872005
On deletion in Delaunay triangulations
O Devillers
Proceedings of the fifteenth annual symposium on Computational geometry, 181-188, 1999
1751999
Applications of random sampling to on-line algorithms in computational geometry
JD Boissonnat, O Devillers, R Schott, M Teillaud, M Yvinec
Discrete & Computational Geometry 8, 51-71, 1992
1691992
The Delaunay hierarchy
O Devillers
International Journal of Foundations of Computer Science 13 (02), 163-180, 2002
1622002
Fast and robust triangle-triangle overlap test using orientation predicates
P Guigue, O Devillers
Journal of graphics tools 8 (1), 25-32, 2003
1382003
Improved incremental randomized Delaunay triangulation
O Devillers
Proceedings of the fourteenth annual symposium on Computational geometry …, 1998
1351998
Evaluating signs of determinants using single-precision arithmetic
F Avnaim, JD Boissonnat, O Devillers, FP Preparata, M Yvinec
Algorithmica 17, 111-132, 1997
1151997
Fully dynamic Delaunay triangulation in logarithmic expected time per operation
O Devillers, S Meiser, M Teillaud
Computational Geometry 2 (2), 55-80, 1992
1131992
Perturbations for Delaunay and weighted Delaunay 3D triangulations
O Devillers, M Teillaud
Computational Geometry 44 (3), 160-168, 2011
107*2011
Centroidal Voronoi diagrams for isotropic surface remeshing
P Alliez, ÉC De Verdière, O Devillers, M Isenburg
Graphical models 67 (3), 204-231, 2005
1072005
Incremental construction of the Delaunay triangulation and the Delaunay graph in medium dimension
JD Boissonnat, O Devillers, S Hornus
Proceedings of the 25th annual symposium on Computational geometry, 208-216, 2009
1032009
Succinct representations of planar maps
LC Aleardi, O Devillers, G Schaeffer
Theoretical Computer Science 408 (2-3), 174-187, 2008
95*2008
Randomization yields simple O (n log⋆ n) algorithms for difficult Ω (n) problems
O Devillers
International Journal of Computational Geometry & Applications 2 (01), 97-111, 1992
801992
Faster triangle-triangle intersection tests
O Devillers, P Guigue
INRIA, 2002
732002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20