Παρακολούθηση
Aggelos Bouhouras
Aggelos Bouhouras
Asst. Professor, University of Western Macedonia, Department of Electrical and Computer Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Harmonic impact of small photovoltaic systems connected to the LV distribution network
IT Papaioannou, AS Bouhouras, AG Marinopoulos, MC Alexiadis, ...
2008 5th International Conference on the European Electricity Market, 1-6, 2008
1002008
A NILM Algorithm with Enhanced Disaggregation Scheme under Harmonic Current Vectors
AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, E Panagiotou, N Poulakis, ...
Energy and Buildings, 2019
902019
Selective automation upgrade in distribution networks towards a smarter grid
AS Bouhouras, GT Andreou, DP Labridis, AG Bakirtzis
IEEE Transactions on Smart Grid 1 (3), 278-285, 2010
742010
Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type
AS Bouhouras, KI Sgouras, PA Gkaidatzis, DP Labridis
International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 445-454, 2015
552015
Impact of Reverse Power Flow on the Optimal Distributed Generation Placement Problem
KI Sgouras, AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, DI Doukas, DP Labridis
IET Generation, Transmission & Distribution, 2017
502017
Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence
AS Bouhouras, DP Labridis, AG Bakirtzis
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 32 (5), 530-538, 2010
502010
Development of distinct load signatures for higher efficiency of NILM algorithms
AS Bouhouras, AN Milioudis, DP Labridis
Electric Power Systems Research (EPSR) 117, 163-171, 2014
472014
Influence of load alterations to optimal network configuration for loss reduction
AS Bouhouras, DP Labridis
Electric Power Systems Research 86, 17-27, 2012
472012
Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction
PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, DI Doukas, KI Sgouras, DP Labridis
Electric Power System Research (EPSR) 152, 36-47, 2017
422017
Load Signature Formulation for Non-Intrusive Load Monitoring Based on Current Measurements
A Bouhouras, P Gkaidatzis, KC Chatzisavvas, E Panagiotou, N Poulakis, ...
Energies 10 (4), 2017
422017
Installation of PV systems in Greece—Reliability improvement in the transmission and distribution system
AS Bouhouras, AG Marinopoulos, DP Labridis, PS Dokopoulos
Electric Power Systems Research 80 (5), 547-555, 2010
422010
Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation
P Gkaidatzis, D Doukas, A Bouhouras, K Sgouras, D Labridis
International Journal of Sustainable Energy, 2015
222015
Cost-Effective Hybrid PV-Battery Systems in Buildings under Demand Side Management Application
NS Kelepouris, AI Nousdilis, AS Bouhouras, GC Christoforidis
IEEE Transactions on Industry Applications, 2022
212022
Optimal Siting of BESS in Distribution Networks under High PV Penetration
DA Raptis, PS Papamarkos, PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, DP Labridis
53rd International Universities Power Engineering Conference, 2018
212018
Load signatures improvement through the determination of a spectral distribution coefficient for load identification
AS Bouhouras, AN Milioudis, GT Andreou, DP Labridis
2012 9th international conference on the European energy market, 1-6, 2012
202012
Efficient RES Penetration under Optimal Distributed Generation Placement Approach
PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, DI Doukas, KI Sgouras, GC Christoforidis, ...
Energies 12, 2019
162019
Missing Data Treatment Method for Photovoltaic Installations
IP Panapakidis, AS Bouhouras, GC Christoforidis
ENERGYCON 2018, 2018
152018
PV systems penetration and allocation to an urban distribution network: A power loss reduction approach
AG Marinopoulos, AS Bouhouras, GK Peltekis, AK Makrygiannis, ...
2009 IEEE Bucharest PowerTech, 1-6, 2009
152009
Distribution network energy loss reduction under EV charging schedule
AS Bouhouras, D Kothona, P Gkaidatzis, GC Christoforidis
International Journal of Energy Research, 2022
142022
Reducing Network Congestion in Distribution Networks with High DG Penetration via Network Reconfiguration
AS Bouhouras, GC Christoforidis, C Parisses, DP Labridis
11th International Conference on the European Energy Market (EEM14), Krakow …, 2014
142014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20