Παρακολούθηση
Ding-Zhu Du
Ding-Zhu Du
Professor of Computer Science, University of Texas at Dallas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utdallas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combinatorial group testing and its applications
D Du, FK Hwang, F Hwang
World Scientific, 2000
13292000
Improving wireless sensor network lifetime through power aware organization
M Cardei, DZ Du
Wireless networks 11 (3), 333-340, 2005
12192005
Fuzzy multi-criteria decision making: theory and applications with recent developments
C Kahraman
Springer Science & Business Media, 2008
7902008
Regular languages
S Yu
Handbook of formal languages, 41-110, 1997
6051997
Relay sensor placement in wireless sensor networks
X Cheng, DZ Du, L Wang, B Xu
Wireless Networks 14 (3), 347-355, 2008
5912008
Theory of computational complexity
DZ Du, KI Ko
John Wiley & Sons, 2011
4492011
Spatial statistics in ArcGIS
LM Scott, MV Janikas
Handbook of applied spatial analysis, 27-41, 2010
3782010
A polynomial‐time approximation scheme for the minimum‐connected dominating set in ad hoc wireless networks
X Cheng, X Huang, D Li, W Wu, DZ Du
Networks: An International Journal 42 (4), 202-208, 2003
3472003
Wireless sensor networks with energy efficient organization
M Cardei, D MacCallum, MX Cheng, M Min, X Jia, D Li, DZ Du
Journal of Interconnection Networks 3 (03n04), 213-229, 2002
3202002
Pooling designs and nonadaptive group testing: important tools for DNA sequencing
FK Hwang, D Du
World Scientific, 2006
3072006
A proof of the Gilbert-Pollak conjecture on the Steiner ratio
DZ Du, FK Hwang
Algorithmica 7 (1), 121-135, 1992
3031992
Minimax and applications
DZ Du, PM Pardalos
Springer Science & Business Media, 1995
2851995
Handbook of combinatorial optimization
D Du, PM Pardalos
Springer Science & Business Media, 1998
282*1998
Design and analysis of approximation algorithms
D Du, KI Ko, X Hu
Springer, 2012
2432012
On greedy construction of connected dominating sets in wireless networks
Y Li, MT Thai, F Wang, CW Yi, PJ Wan, DZ Du
Wireless Communications and Mobile Computing 5 (8), 927-932, 2005
2322005
Connected Domination in Multihop Ad Hoc Wireless Networks.
M Cardei, MX Cheng, X Cheng, DZ Du
JCIS, 251-255, 2002
2272002
Connected dominating sets in wireless networks with different transmission ranges
MT Thai, F Wang, D Liu, S Zhu, DZ Du
IEEE transactions on mobile computing 6 (7), 721-730, 2007
2192007
A decision criterion for the optimal number of clusters in hierarchical clustering
Y Jung, H Park, DZ Du, BL Drake
Journal of Global Optimization 25 (1), 91-111, 2003
2192003
Constructing minimum connected dominating sets with bounded diameters in wireless networks
D Kim, Y Wu, Y Li, F Zou, DZ Du
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 20 (2), 147-157, 2008
2182008
A survey on combinatorial group testing algorithms with applications to DNA library screening
HQ Ngo, DZ Du
Discrete mathematical problems with medical applications 55, 171-182, 2000
2012000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20