Παρακολούθηση
Serena Giunta
Serena Giunta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipa.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The relationship between defense patterns and DSM-5 maladaptive personality domains
A Granieri, L La Marca, G Mannino, S Giunta, F Guglielmucci, ...
Frontiers in psychology 8, 294643, 2017
1272017
La mafia in psicoterapia
G Lo Verso
Franco Angeli, 2013
512013
Subjective perception of time: research applied on dynamic psychology
G Mannino, V Montefiori, E Faraci, R Pillitteri, C Iacolino, M Pellerone, ...
World Futures 73 (4-5), 285-302, 2017
442017
Psychodynamics of the sexual assistance for individuals with disability
G Mannino, S Giunta, G La Fiura
Sexuality and Disability 35, 495-506, 2017
382017
Gruppoanalisi e comunità terapeutica
R Barone, S Bruschetta, S Giunta
Milano: FrancoAngeli, 2010
302010
Healthy lifestyle, well-being, physical activity, sport, and scholastic/academic performance: interactions and connections
G Mannino, S Giunta, V Montefiori, G Tamanza, C Iacolino, C Novara, ...
World Futures 75 (7), 462-479, 2019
292019
Communication Strategies in Cosa Nostra: An Empirical Research
G Mannino, S Giunta, S Buccafusca, G Cannizzaro, G Lo Verso
World Futures 71 (5-8), 153-172, 2015
272015
Psychodynamics of the mafia phenomenon: psychological–clinical research on environmental tapping and white-collar crime
G Mannino, S Giunta
World Futures 71 (5-8), 185-201, 2015
242015
Lo Verso G.(2009)
A Giorgi, S Giunta, E Coppola
Territori in controluce. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso, 0
21
Pathological gambling in adolescence: A narrative review
L Sideli, D La Barbera, S Montana, CR Sartorio, F Seminerio, M Corso, ...
Mediterranean Journal of Clinical Psychology 6 (1), 2018
192018
Le ricerche sullo psichismo mafioso
C Giordano, S Giunta, G Lo Verso
Gruppoanalisi soggettuale, 333-351, 2011
142011
La psiche mafiosa: stato dell'arte e nuove ipotesi per la ricerca
G LO VERSO, S Giunta, G Licari
Narrare il gruppo 1, 21-32, 2004
14*2004
Territori in controluce. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso
A Giorgi, S Giunta, E Coppola, G Lo Verso
Franco Angeli, 2009
132009
La’Ndrangheta tra la realtà detentiva e l’idealità organizzativa: una ricerca psicologico-clinica
E Coppola, S Giunta, G Lo Verso
Rivista di psicologia clinica 2010, 2010
122010
Ceramic Production in the Gulf of Naples and in Northern Campania: Part II: Archaeometric Reference Collection of Ceramics of some important Production Sites in Campania …
GA Olcese, I Iliopoulos, S Giunta
Immensa Aequora 3, 50-78, 2013
102013
La mafia, la mente, la relazione: studi gruppoanalitico soggettuali
S Giunta, G Lo Verso
Quaderno n° 15 CSR COIRAG, 2011
92011
Mafie e sottosviluppo psicologico.
C De Rosa, S Giunta
Strozzateci tutti, 44-414, 2010
82010
Territori in controluce
A Giorgi, S Giunta, E Coppola, G Lo Verso
Ricerche psicologiche sul, 2009
82009
Lo Verso G
S Giunta, F Flocca, C Giordano
Mannino G.,(a cura di), 2013
72013
Indagini archeologiche e archeometriche preliminari sulle anfore di alcuni relitti della Sicilia (metà III-I sec. aC)
GA Olcese, S Giunta, I Iliopoulos, C Capelli
Itineraires des vins romains en Gaule (IIIe-Ie siècles avant J.-C …, 2013
72013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20