Jean-Baptiste Jeannin
Jean-Baptiste Jeannin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NetKAT: Semantic foundations for networks
CJ Anderson, N Foster, A Guha, JB Jeannin, D Kozen, C Schlesinger, ...
Acm sigplan notices 49 (1), 113-126, 2014
3922014
A formally verified hybrid system for the next-generation airborne collision avoidance system
JB Jeannin, K Ghorbal, Y Kouskoulas, R Gardner, A Schmidt, E Zawadzki, ...
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2015
752015
A formally verified hybrid system for safe advisories in the next-generation airborne collision avoidance system
JB Jeannin, K Ghorbal, Y Kouskoulas, A Schmidt, R Gardner, S Mitsch, ...
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 19 (6), 717-741, 2017
362017
Type inference for static compilation of JavaScript
S Chandra, CS Gordon, JB Jeannin, C Schlesinger, M Sridharan, F Tip, ...
ACM SIGPLAN Notices 51 (10), 410-429, 2016
282016
Formal verification of ACAS X, an industrial airborne collision avoidance system
JB Jeannin, K Ghorbal, Y Kouskoulas, R Gardner, A Schmidt, E Zawadzki, ...
2015 International Conference on Embedded Software (EMSOFT), 127-136, 2015
262015
Correct by construction networks using stepwise refinement
L Ryzhyk, N Bjørner, M Canini, JB Jeannin, C Schlesinger, DB Terry, ...
14th {USENIX} Symposium on Networked Systems Design and Implementation …, 2017
252017
dTL2: Differential Temporal Dynamic Logic with Nested Temporalities for Hybrid Systems
JB Jeannin, A Platzer
International Joint Conference on Automated Reasoning, 292-306, 2014
252014
Language constructs for non-well-founded computation
JB Jeannin, D Kozen, A Silva
European Symposium on Programming, 61-80, 2013
212013
Hybrid theorem proving of aerospace systems: Applications and challenges
K Ghorbal, JB Jeannin, E Zawadzki, A Platzer, GJ Gordon, P Capell
Journal of Aerospace Information Systems 11 (10), 702-713, 2014
202014
Cocaml: Functional programming with regular coinductive types
JB Jeannin, D Kozen, A Silva
Fundamenta Informaticae 150 (3-4), 347-377, 2017
192017
IOTA: a calculus for internet of things automation
JL Newcomb, S Chandra, JB Jeannin, C Schlesinger, M Sridharan
Proceedings of the 2017 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas …, 2017
182017
Computing with capsules
JB Jeannin, D Kozen
International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems, 1-19, 2012
172012
dkal  ⋆ : Constructing Executable Specifications of Authorization Protocols
JB Jeannin, G de Caso, J Chen, Y Gurevich, P Naldurg, N Swamy
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 139-154, 2013
142013
Verifying aircraft collision avoidance neural networks through linear approximations of safe regions
KD Julian, S Sharma, JB Jeannin, MJ Kochenderfer
arXiv preprint arXiv:1903.00762, 2019
122019
CoCaml: Programming with coinductive types
JB Jeannin, D Kozen, A Silva
122012
Formal verification of safety buffers for state-based conflict detection and resolution
H Herencia-Zapana, JB Jeannin, C Munoz
Proceedings of 27th International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS, 2010
122010
I4: incremental inference of inductive invariants for verification of distributed protocols
H Ma, A Goel, JB Jeannin, M Kapritsos, B Kasikci, KA Sakallah
Proceedings of the 27th ACM Symposium on Operating Systems Principles, 370-384, 2019
92019
Capsules and closures
JB Jeannin
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 276, 191-213, 2011
72011
Formally verified safe vertical maneuvers for non-deterministic, accelerating aircraft dynamics
Y Kouskoulas, D Genin, A Schmidt, JB Jeannin
International Conference on Interactive Theorem Proving, 336-353, 2017
62017
Well-founded coalgebras, revisited
JB Jeannin, D Kozen, A Silva
Mathematical Structures in Computer Science 27 (7), 1111-1131, 2017
52017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20