Παρακολούθηση
Shlomo Berkovsky
Shlomo Berkovsky
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mq.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mediation of user models for enhanced personalization in recommender systems
S Berkovsky, T Kuflik, F Ricci
User Modeling and User-Adapted Interaction 18 (3), 245-286, 2008
3002008
Group-based recipe recommendations: analysis of data aggregation strategies
S Berkovsky, J Freyne
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, 111-118, 2010
2972010
Intelligent food planning: personalized recipe recommendation
J Freyne, S Berkovsky
Proceedings of the 15th international conference on Intelligent user …, 2010
2612010
Cross-domain recommender systems
I Cantador, I Fernández-Tobías, S Berkovsky, P Cremonesi
Recommender systems handbook, 919-959, 2015
2252015
Enhancing privacy and preserving accuracy of a distributed collaborative filtering
S Berkovsky, Y Eytani, T Kuflik, F Ricci
Proceedings of the 2007 ACM conference on Recommender systems, 9-16, 2007
1962007
Cross-Domain Mediation in Collaborative Filtering
S Berkovsky, T Kuflik, FR Ricci
Proceedings of the 11th international conference on User Modeling (UM’07 …, 2007
1832007
Relating personality types with user preferences in multiple entertainment domains
I Cantador Gutiérrez, I Fernández-Tobías, A Bellogin Kouki
CEUR workshop proceedings, 2013
1592013
Physical activity motivating games: virtual rewards for real activity
S Berkovsky, M Coombe, J Freyne, D Bhandari, N Baghaei
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2010
1542010
Influencing individually: fusing personalization and persuasion
S Berkovsky, J Freyne, H Oinas-Kukkonen
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 2 (2), 1-8, 2012
1462012
The personalization of conversational agents in health care: systematic review
AB Kocaballi, S Berkovsky, JC Quiroz, L Laranjo, HL Tong, ...
Journal of medical Internet research 21 (11), e15360, 2019
1342019
Applying differential privacy to matrix factorization
A Berlioz, A Friedman, MA Kaafar, R Boreli, S Berkovsky
Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 107-114, 2015
1282015
Features predicting weight loss in overweight or obese participants in a web-based intervention: randomized trial
E Brindal, J Freyne, I Saunders, S Berkovsky, G Smith, M Noakes
Journal of medical Internet research 14 (6), e2156, 2012
1202012
Privacy aspects of recommender systems
A Friedman, BP Knijnenburg, K Vanhecke, L Martens, S Berkovsky
Recommender systems handbook, 649-688, 2015
1022015
Putting things in context: Challenge on context-aware movie recommendation
A Said, S Berkovsky, E De Luca
932010
Design and pilot results of a mobile phone weight-loss application for women starting a meal replacement programme
E Brindal, G Hendrie, J Freyne, M Coombe, S Berkovsky, M Noakes
Journal of telemedicine and telecare 19 (3), 166-174, 2013
922013
Optimal greedy diversity for recommendation.
A Ashkan, B Kveton, S Berkovsky, Z Wen
IJCAI 15, 1742-1748, 2015
892015
Detecting personality traits using eye-tracking data
S Berkovsky, R Taib, I Koprinska, E Wang, Y Zeng, J Li, S Kleitman
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
872019
Recommending food: Reasoning on recipes and ingredients
J Freyne, S Berkovsky
User Modeling, Adaptation, and Personalization: 18th International …, 2010
852010
A differential privacy framework for matrix factorization recommender systems
A Friedman, S Berkovsky, MA Kaafar
User Modeling and User-Adapted Interaction 26, 425-458, 2016
832016
Distributed collaborative filtering with domain specialization
S Berkovsky, T Kuflik, F Ricci
Proceedings of the 2007 ACM conference on Recommender systems, 33-40, 2007
822007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20