Παρακολούθηση
Roberto Paleari
Roberto Paleari
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα greyhats.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fluxor: Detecting and monitoring fast-flux service networks
E Passerini, R Paleari, L Martignoni, D Bruschi
International conference on detection of intrusions and malware, and …, 2008
2072008
A Fistful of Red-Pills: How to Automatically Generate Procedures to Detect CPU Emulators.
R Paleari, L Martignoni, GF Roglia, D Bruschi
WOOT 41, 86, 2009
1872009
Surgically returning to randomized lib (c)
GF Roglia, L Martignoni, R Paleari, D Bruschi
2009 Annual Computer Security Applications Conference, 60-69, 2009
1752009
Testing CPU emulators
L Martignoni, R Paleari, GF Roglia, D Bruschi
Proceedings of the eighteenth international symposium on Software testing …, 2009
1572009
Live and trustworthy forensic analysis of commodity production systems
L Martignoni, A Fattori, R Paleari, L Cavallaro
International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection, 297-316, 2010
812010
A framework for behavior-based malware analysis in the cloud
L Martignoni, R Paleari, D Bruschi
Information Systems Security: 5th International Conference, ICISS 2009 …, 2009
802009
Dynamic and transparent analysis of commodity production systems
A Fattori, R Paleari, L Martignoni, M Monga
Proceedings of the 25th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2010
762010
Testing system virtual machines
L Martignoni, R Paleari, G Fresi Roglia, D Bruschi
Proceedings of the 19th international symposium on software testing and …, 2010
762010
A smart fuzzer for x86 executables
A Lanzi, L Martignoni, M Monga, R Paleari
Third International Workshop on Software Engineering for Secure Systems …, 2007
522007
Automatic generation of remediation procedures for malware infections
R Paleari, L Martignoni, E Passerini, D Davidson, M Fredrikson, J Giffin, ...
19th USENIX Security Symposium (USENIX Security 10), 2010
512010
N-version disassembly: differential testing of x86 disassemblers
R Paleari, L Martignoni, G Fresi Roglia, D Bruschi
Proceedings of the 19th international symposium on Software testing and …, 2010
452010
A hybrid analysis framework for detecting web application vulnerabilities
M Monga, R Paleari, E Passerini
2009 ICSE Workshop on Software Engineering for Secure Systems, 25-32, 2009
442009
Conqueror: tamper-proof code execution on legacy systems
L Martignoni, R Paleari, D Bruschi
International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and …, 2010
382010
On race vulnerabilities in web applications
R Paleari, D Marrone, D Bruschi, M Monga
Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment: 5th …, 2008
382008
A methodology for testing CPU emulators
L Martignoni, R Paleari, A Reina, GF Roglia, D Bruschi
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 22 (4), 1-26, 2013
182013
How good are malware detectors at remediating infected systems?
E Passerini, R Paleari, L Martignoni
Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment: 6th …, 2009
132009
Dealing with next-generation malware
R Paleari
Università degli Studi di Milano, 2011
82011
Static disassembly and analysis of malicious code
R Paleari
12007
Conqueror: Tamper-proof Code Execution on Legacy Systems
D Bruschi, L Martignoni, R Paleari
Universitätsbibliothek Dortmund, 2010
2010
On Race Vulnerabilities in Web Applications
D Bruschi, D Marrone, M Monga, R Paleari
DIMVA 2008, July 10-11, 2008, Paris, France, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20