Παρακολούθηση
Jussi Karlgren
Jussi Karlgren
Spotify
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lingvi.st - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recognizing text genres with simple metrics using discriminant analysis
J Karlgren, D Cutting
arXiv preprint cmp-lg/9410008, 1994
4571994
WEST: a Web browser for small terminals
S Björk, LE Holmquist, J Redström, I Bretan, R Danielsson, J Karlgren, ...
Proceedings of the 12th annual ACM symposium on User interface software and …, 1999
2261999
Natural language information retrieval: TREC-4 report
T Strzalkowski, JP Carballo, P Tapanainen, T Jarvinen, J Karlgren, ...
Text REtrieval Conference, 245-258, 1996
2261996
A glass box approach to adaptive hypermedia
K Höök, J Karlgren, A Wærn, N Dahlbäck, CG Jansson, K Karlgren, ...
Adaptive hypertext and hypermedia, 143-170, 1998
2101998
From Words to Understanding
J Karlgren, M Sahlgren
2032001
Stylistic experiments in information retrieval
J Karlgren
Natural language information retrieval, 147-166, 1999
1761999
Automatic keyword extraction using domain knowledge
A Hulth, J Karlgren, A Jonsson, H Boström, L Asker
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2001
1342001
Spoken Language Translator: First-Year Report
MS Agnes, H Alshawi, I Bretan, D Carter, K Ceder, M Collins, R Crouch, ...
1151994
Automatic bilingual lexicon acquisition using random indexing of parallel corpora
M Sahlgren, J Karlgren
Natural language engineering 11 (3), 327-341, 2005
982005
Spoken language translation with mid-90's technology: A case study
M Rayner, I Bretan, D Carter, M Collins, V Digalakis, B Gamback, J Kaja, ...
Third European Conference on Speech Communication and Technology, 1993
951993
Iterative information retrieval using fast clustering and usage-specific genres
J Karlgren, I Bretan, J Dewe, A Hallberg, N Wolkert
Eight DELOS workshop on User Interfaces in Digital Libraries, 85-92, 1998
591998
Assembling a balanced corpus from the internet
J Dewe, J Karlgren, I Bretan
Proceedings of the 11th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 1998
561998
Verbosity and interface design
K Franzen, J Karlgren
Swedish Institute of Computer Science, 2000
47*2000
Natural language information retrieval: TREC-5 report
T Strzalkowski, L Guthrie, J Karlgren, J Leistensnider, F Lin, ...
461997
Web-Specific Genre Visualization.
I Bretan, J Dewe, A Hallberg, N Wolkert, J Karlgren
WebNet, 1998
451998
An algebra for recommendations: Using reader data as a basis for measuring document proximity
J Karlgren
Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, 1990
45*1990
Issues when designing filters in messaging systems
J Palme, J Karlgren, D Pargman
Computer Communications 19 (2), 95-101, 1996
431996
Filaments of meaning in word space
J Karlgren, A Holst, M Sahlgren
European Conference on Information Retrieval, 531-538, 2008
422008
Usefulness of sentiment analysis
J Karlgren, M Sahlgren, F Olsson, F Espinoza, O Hamfors
European Conference on Information Retrieval, 426-435, 2012
412012
Effects of foreign language and task scenario on relevance assessment
P Hansen, J Karlgren
Journal of Documentation, 2005
392005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20