Παρακολούθηση
Maria Giovanna Pastore Carbone
Maria Giovanna Pastore Carbone
FORTH/ICE-HT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iceht.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effective EMI shielding behaviour of thin graphene/PMMA nanolaminates in the THz range
C Pavlou, MG Pastore Carbone, AC Manikas, G Trakakis, C Koral, ...
Nature Communications 12 (1), 4655, 2021
1152021
Solubility, mutual diffusivity, specific volume and interfacial tension of molten PCL/CO2 solutions by a fully experimental procedure: effect of pressure and temperature
MGP Carbone, E Di Maio, G Scherillo, G Mensitieri, S Iannace
The Journal of Supercritical Fluids 67, 131-138, 2012
492012
Mosaic pattern formation in exfoliated graphene by mechanical deformation
MG Pastore Carbone, AC Manikas, I Souli, C Pavlou, C Galiotis
Nature communications 10 (1), 1572, 2019
462019
Wrinkling formation in simply-supported graphenes under tension and compression loadings
C Androulidakis, EN Koukaras, MGP Carbone, M Hadjinicolaou, ...
Nanoscale 9 (46), 18180-18188, 2017
402017
Modeling of density evolution of PLA under ultra-high pressure/temperature histories
L Grassia, MGP Carbone, G Mensitieri, A D’Amore
Polymer 52 (18), 4011-4020, 2011
372011
Simultaneous experimental evaluation of solubility, diffusivity, interfacial tension and specific volume of polymer/gas solutions
MGP Carbone, E Di Maio, S Iannace, G Mensitieri
Polymer Testing 30 (3), 303-309, 2011
362011
A novel lab-scale batch foaming equipment: The mini-batch
D Tammaro, V Contaldi, MG Pastore Carbone, E Di Maio, S Iannace
Journal of Cellular Plastics, 2015
332015
Preventing colour fading in artworks with graphene veils
M Kotsidi, G Gorgolis, MG Pastore Carbone, G Anagnostopoulos, ...
Nature nanotechnology 16 (9), 1004-1010, 2021
302021
Modeling of the isobaric and isothermal glass transitions of polystyrene
L Grassia, MGP Carbone, A D'Amore
Journal of Applied Polymer Science 122 (6), 3751-3756, 2011
292011
Nacre-like GNP/Epoxy composites: Reinforcement efficiency vis-a-vis graphene content
F Cilento, A Martone, MGP Carbone, C Galiotis, M Giordano
Composites Science and Technology 211, 108873, 2021
252021
Delamination onset and design criteria of multilayer flexible packaging under high pressure treatments
M Fraldi, A Cutolo, L Esposito, G Perrella, MGP Carbone, L Sansone, ...
Innovative Food Science & Emerging Technologies 23, 39-53, 2014
252014
Polyether polyol/CO2 solutions: Solubility, mutual diffusivity, specific volume and interfacial tension by coupled gravimetry-Axisymmetric Drop Shape Analysis
MR Di Caprio, G Dal Poggetto, MGP Carbone, E Di Maio, S Cavalca, ...
Fluid Phase Equilibria 425, 342-350, 2016
242016
Stress transfer at the nanoscale on graphene ribbons of regular geometry
AC Manikas, MGP Carbone, CR Woods, Y Wang, I Souli, ...
Nanoscale 11 (30), 14354-14361, 2019
232019
Investigation of CO2 sorption in molten polymers at high pressures using Raman line imaging
OS Knauer, MGP Carbone, A Braeuer, E Di Maio, A Leipertz
Polymer 54 (2), 812-818, 2013
232013
Wettability of graphene by molten polymers
MGP Carbone, D Tammaro, AC Manikas, G Paterakis, E Di Maio, ...
Polymer 180, 121708, 2019
212019
3-Arm star pyrene-functional PMMAs for efficient exfoliation of graphite in chloroform: Fabrication of graphene-reinforced fibrous veils
SS Gkermpoura, KD Papadimitriou, EN Skountzos, I Polyzos, ...
Nanoscale 11 (3), 915-931, 2019
202019
Thermoplastic polyurethane–graphene nanoplatelets microcellular foams for electromagnetic interference shielding
MG Pastore Carbone, M Beaugendre, C Koral, AC Manikas, ...
Graphene Technology 5, 33-39, 2020
132020
On the unexpected non-monotonic profile of specific volume observed in PCL/CO2 solutions
MGP Carbone, E Di Maio, P Musto, A Braeuer, G Mensitieri
Polymer 56, 252-255, 2015
132015
Assessing micromechanical behaviour of PET cords in rubber matrix composites by laser Raman microscopy
MGP Carbone, J Parthenios, G Tsoukleri, S Cotugno, G Mensitieri, ...
Composites science and technology 85, 104-110, 2013
122013
Graphene nanoplatelets and other 2D-materials as protective means against the fading of coloured inks, dyes and paints
M Kotsidi, G Gorgolis, MGP Carbone, G Paterakis, G Anagnostopoulos, ...
Nanoscale 15 (11), 5414-5428, 2023
102023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20