Παρακολούθηση
NIKI MARTINI
NIKI MARTINI
Department of Biomedical Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determination of the detective quantum efficiency (DQE) of CMOS/CsI imaging detectors following the novel IEC 62220-1-1: 2015 International Standard
C Michail, I Valais, N Martini, V Koukou, N Kalyvas, A Bakas, I Kandarakis, ...
Radiation Measurements 94, 8-17, 2016
422016
A novel easy‐to‐use phantom for the determination of MTF in SPECT scanners
GP Fountos, CM Michail, A Zanglis, A Samartzis, N Martini, V Koukou, ...
Medical physics 39 (3), 1561-1570, 2012
402012
Dual energy method for breast imaging: a simulation study
V Koukou, N Martini, C Michail, P Sotiropoulou, C Fountzoula, N Kalyvas, ...
Computational and mathematical methods in medicine 2015, 2015
332015
Bone calcium/phosphorus ratio determination using dual energy X-ray method
P Sotiropoulou, G Fountos, N Martini, V Koukou, C Michail, I Kandarakis, ...
Physica Medica 31 (3), 307-313, 2015
272015
Characterization of breast calcification types using dual energy x-ray method
N Martini, V Koukou, G Fountos, C Michail, A Bakas, I Kandarakis, ...
Physics in Medicine & Biology 62 (19), 7741, 2017
262017
Dual energy subtraction method for breast calcification imaging
V Koukou, N Martini, G Fountos, C Michail, P Sotiropoulou, A Bakas, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2017
202017
Pencil beam spectral measurements of Ce, Ho, Yb, and Ba powders for potential use in medical applications
N Martini, V Koukou, C Michail, P Sotiropoulou, N Kalyvas, I Kandarakis, ...
Journal of Spectroscopy 2015, 2015
172015
Luminescence Efficiency of Cadmium Tungstate (CdWO4) Single Crystal for Medical Imaging Applications
C Michail, V Koukou, N Martini, G Saatsakis, N Kalyvas, A Bakas, ...
Crystals 10 (6), 429, 2020
132020
Calcification detection optimization in dual energy mammography: influence of the X-ray spectra
V Koukou, N Martini, G Fountos, P Sotiropoulou, C Michail, I Valais, ...
XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2014
132014
Dual Energy X-ray Methods for the Characterization, Quantification and Imaging of Calcification Minerals and Masses in Breast
N Martini, V Koukou, C Michail, G Fountos
Crystals 10 (3), 198, 2020
112020
Application of a dual energy X-ray imaging method on breast specimen
GN V Koukou, N Martini, G Fountos, C Michail, A Bakas, G Oikonomou, I Kandarakis
Results in Physics 7, 1634-1636, 2017
112017
Polynomial dual energy inverse functions for bone Calcium/Phosphorus ratio determination and experimental evaluation
P Sotiropoulou, G Fountos, N Martini, V Koukou, C Michail, I Kandarakis, ...
Applied Radiation and Isotopes 118, 18-24, 2016
82016
On the Response of a Micro Non-Destructive Testing X-ray Detector
D Linardatos, V Koukou, N Martini, A Konstantinidis, A Bakas, G Fountos, ...
Materials 14 (4), 888, 2021
72021
Towards the enhancement of medical imaging with non-destructive testing (NDT) CMOS sensors. Evaluation following IEC 62220-1-1: 2015 international standard
N Martini, V Koukou, G Fountos, I Valais, A Bakas, K Ninos, I Kandarakis, ...
Procedia Structural Integrity 10, 326-332, 2018
72018
Preliminary Study of ZnS: Mn2+ Quantum Dots Response Under UV and X-Ray Irradiation
G Saatsakis, I Valais, C Michail, C Fountzoula, G Fountos, V Koukou, ...
Journal of Physics: Conference Series 931 (1), 012030, 2017
72017
Modeling of the calcium/phosphorus mass ratio for breast imaging
N Martini, V Koukou, C Michail, P Sotiropoulou, N Kalyvas, I Kandarakis, ...
Journal of Physics: Conference Series 633 (1), 012094, 2015
72015
Optimization of breast cancer detection in Dual Energy X-ray Mammography using a CMOS imaging detector
V Koukou, G Fountos, N Martini, P Sotiropoulou, C Michail, N Kalyvas, ...
Journal of Physics: Conference Series 574 (1), 012076, 2015
72015
X-ray spectra for bone quality assessment using energy dispersive counting and imaging detectors with dual energy method
P Sotiropoulou, G Fountos, N Martini, V Koukou, C Michail, I Valais, ...
XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2014
72014
Modeling indirect detectors for performance optimization of a digital mammographic detector for dual energy applications
N Martini, V Koukou, N Kalyvas, P Sotiropoulou, C Michail, I Valais, ...
Journal of Physics: Conference Series 574 (1), 012075, 2015
62015
Luminescence efficiency of CaF2: Eu single crystals: Temperature dependence
G Saatsakis, K Ninos, I Valais, N Martini, N Kalyvas, C Kantsos, A Bakas, ...
Procedia Structural Integrity 26, 3-10, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20