Παρακολούθηση
Bin Wang
Bin Wang
School of Software, Tsinghua University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tsinghua.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient example-based painting and synthesis of 2d directional texture
B Wang, W Wang, H Yang, J Sun
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 10 (3), 266-277, 2004
952004
Q-mat: Computing medial axis transform by quadratic error minimization
P Li, B Wang, F Sun, X Guo, C Zhang, W Wang
ACM Transactions on Graphics (TOG) 35 (1), 1-16, 2015
612015
Parallel L-BFGS-B algorithm on gpu
Y Fei, G Rong, B Wang, W Wang
Computers & graphics 40, 1-9, 2014
582014
A survey of blue-noise sampling and its applications
DM Yan, JW Guo, B Wang, XP Zhang, P Wonka
Journal of Computer Science and Technology 30 (3), 439-452, 2015
552015
Relaxed lightweight assembly retrieval using vector space model
KM Hu, B Wang, JH Yong, JC Paul
Computer-Aided Design 45 (3), 739-750, 2013
462013
Bilateral blue noise sampling
J Chen, X Ge, LY Wei, B Wang, Y Wang, H Wang, Y Fei, KL Qian, ...
ACM Transactions on Graphics 32 (6), 216:1-216:11, 2013
442013
DeepDirect: Learning directions of social ties with edge-based network embedding
C Wang, C Wang, Z Wang, X Ye, JX Yu, B Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 31 (12), 2277-2291, 2018
372018
Towards photo watercolorization with artistic verisimilitude
M Wang, B Wang, Y Fei, K Qian, W Wang, J Chen, JH Yong
IEEE transactions on visualization and computer graphics 20 (10), 1451-1460, 2014
362014
An interactive method to improve crowdsourced annotations
S Liu, C Chen, Y Lu, F Ouyang, B Wang
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 235-245, 2018
352018
Manifold-ranking based retrieval using k-regular nearest neighbor graph
B Wang, F Pan, KM Hu, JC Paul
Pattern Recognition 45 (4), 1569-1577, 2012
352012
High quality solid texture synthesis using position and index histogram matching
J Chen, B Wang
The Visual Computer 26 (4), 253-262, 2010
342010
Multi‐image based photon tracing for interactive global illumination of dynamic scenes
C Yao, B Wang, B Chan, J Yong, JC Paul
Computer Graphics Forum 29 (4), 1315-1324, 2010
312010
Improved stochastic progressive photon mapping with metropolis sampling
J Chen, B Wang, JH Yong
Computer Graphics Forum 30 (4), 1205-1213, 2011
282011
Where to Prune: Using LSTM to Guide End-to-end Pruning.
J Zhong, G Ding, Y Guo, J Han, B Wang
IJCAI, 3205-3211, 2018
242018
Point-tessellated voxelization
Y Fei, B Wang, J Chen
Proceedings of Graphics Interface 2012, 9-18, 2012
222012
Automatic thumbnail generation based on visual representativeness and foreground recognizability
J Huang, H Chen, B Wang, S Lin
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 253-261, 2015
212015
An octree-based proxy for collision detection in large-scale particle systems
WS Fan, B Wang, JC Paul, JG Sun
SCIENCE CHINA Information Sciences, 1-10, 2012
202012
Efficient depth‐of‐field rendering with adaptive sampling and multiscale reconstruction
J Chen, B Wang, Y Wang, RS Overbeck, JH Yong, W Wang
Computer Graphics Forum 30 (6), 1667-1680, 2011
162011
A hierarchical grid based framework for fast collision detection
W Fan, B Wang, JC Paul, J Sun
Computer Graphics Forum 30 (5), 1451-1459, 2011
162011
Reshuffle-based interior scene synthesis
H Xie, W Xu, B Wang
Proceedings of the 12th ACM SIGGRAPH International Conference on Virtual …, 2013
142013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20