Παρακολούθηση
Stelios Piperidis
Stelios Piperidis
Institute for Language and Speech Processing - Athena RC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ilsp.athena-innovation.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design and Implementation of the Online ILSP Greek Corpus.
N Hatzigeorgiu, M Gavrilidou, S Piperidis, G Carayannis, ...
LREC, 2000
1202000
A matching technique in example-based machine translation
L Cranias, H Papageorgiou, S Piperidis
arXiv preprint cmp-lg/9508005, 1995
901995
Theoretical and practical issues in the construction of a Greek dependency treebank
P Prokopidis, E Desipri, M Koutsombogera, H Papageorgiou, S Piperidis
In Proc. of the 4th Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT, 2005
862005
The META-SHARE language resources sharing infrastructure: Principles, challenges, solutions
S Piperidis
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
822012
A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek.
H Papageorgiou, P Prokopidis, V Giouli, S Piperidis
LREC, 2000
652000
The META-SHARE metadata schema for the description of language resources
M Gavrilidou, P Labropoulou, E Desipri, S Piperidis, H Papageorgiou, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
572012
Towards an improved methodology for automated readability prediction
P Van Oosten, D Tanghe, V Hoste
7th Conference on International Language Resources and Evaluation (LREC 2010 …, 2010
442010
Automatic alignment in parallel corpora
H Papageorgiou, L Cranias, S Piperidis
32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 334-336, 1994
431994
Text mining resources for the life sciences
P Przybyła, M Shardlow, S Aubin, R Bossy, R Eckart de Castilho, ...
Database 2016, 2016
402016
European language grid: An overview
G Rehm, M Berger, E Elsholz, S Hegele, F Kintzel, K Marheinecke, ...
arXiv preprint arXiv:2003.13551, 2020
372020
Example retrieval from a translation memory
L Cranias, H Papageorgiou, S Piperidis
Natural Language Engineering 3 (4), 255-277, 1997
331997
Creating a dataset for named entity recognition in the archaeology domain
A Brandsen, S Verberne, K Lambers, M Wansleeben, N Calzolari, ...
Conference Proceedings LREC 2020, 4573–4577, 2020
322020
Resource and service centres as the backbone for a sustainable service infrastructure
P Wittenburg, N Bel, L Borin, G Budin, N Calzolari, E Hajicova, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation [LREC …, 2010
312010
Resource and service centres as the backbone for a sustainable service infrastructure
P Wittenburg, N Bel, L Borin, G Budin, N Calzolari, E Hajicova, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation [LREC …, 2010
312010
A Robust Parser for Unrestricted Greek Text.
S Boutsis, P Prokopidis, V Giouli, S Piperidis
LREC, 2000
292000
European language grid: A joint platform for the european language technology community
G Rehm, S Piperidis, K Bontcheva, J Hajic, V Arranz, A Vasiļjevs, ...
Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the …, 2021
272021
Multi-level XML-based Corpus Annotation.
H Papageorgiou, P Prokopidis, V Giouli, I Demiros, A Konstantinidis, ...
LREC, 2002
262002
From sentences to words and clauses
S Piperidis, H Papageorgiou, S Boutsis
Parallel text processing, 117-138, 2000
262000
The European language technology landscape in 2020: Language-centric and human-centric AI for cross-cultural communication in multilingual Europe
G Rehm, K Marheinecke, S Hegele, S Piperidis, K Bontcheva, J Hajič, ...
arXiv preprint arXiv:2003.13833, 2020
252020
The LREC Map of Language Resources and Technologies.
N Calzolari, C Soria, R Del Gratta, S Goggi, V Quochi, I Russo, K Choukri, ...
Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources …, 2010
252010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20