Παρακολούθηση
Alexandros I. Stefanakis
Alexandros I. Stefanakis
Asst. Professor, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vertical flow constructed wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment
A Stefanakis, CS Akratos, VA Tsihrintzis
Elsevier Publishing 1, 378, 2014
3202014
Effects of loading, resting period, temperature, porous media, vegetation and aeration on performance of pilot-scale vertical flow constructed wetlands
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Chemical engineering journal 181, 416-430, 2012
2802012
The role of constructed wetlands as green infrastructure for sustainable urban water management
AI Stefanakis
Sustainability 11 (24), 6981, 2019
1532019
Effluent quality improvement of two pilot-scale, horizontal subsurface flow constructed wetlands using natural zeolite (clinoptilolite)
AI Stefanakis, CS Akratos, GD Gikas, VA Tsihrintzis
Microporous and Mesoporous Materials 124 (1-3), 131-143, 2009
922009
Effect of wastewater step-feeding on removal efficiency of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands
AI Stefanakis, CS Akratos, VA Tsihrintzis
Ecological Engineering 37 (3), 431-443, 2011
882011
Circular economy and sustainability: the past, the present and the future directions
IE Nikolaou, N Jones, A Stefanakis
Circular Economy and Sustainability 1, 1-20, 2021
862021
Constructed wetlands for sustainable wastewater treatment in hot and arid climates: opportunities, challenges and case studies in the Middle East
AI Stefanakis
Water 12 (6), 1665, 2020
852020
Constructed Wetlands: Description and Benefits of an eco-tech water treatment system
AI Stefanakis
Impact of Water Pollution on Human Health and Environmental Sustainability …, 2016
85*2016
A Review of Emerging Contaminants in Water: Classification, Sources, and Potential Risks
AI Stefanakis, JA Becker
Impact of Water Pollution on Human Health and Environmental Sustainability …, 2015
822015
Dewatering mechanisms in pilot-scale sludge drying reed beds: effect of design and operational parameters
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Chemical Engineering Journal 172 (1), 430-443, 2011
822011
Performance of pilot-scale horizontal subsurface flow constructedwetlands treating groundwater contaminated with phenols andpetroleum derivatives
AI Stefanakis, E Seeger, C Dorer, A Sinke, M Thullner
Ecological Engineering 95, 514-526, 2016
732016
Performance of pilot-scale vertical flow constructed wetlands treating simulated municipal wastewater: effect of various design parameters
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Desalination 248 (1-3), 753-770, 2009
732009
A novel horizontal subsurface flow constructed wetland: Reducing area requirements and clogging risk
T Tatoulis, CS Akratos, AG Tekerlekopoulou, DV Vayenas, AI Stefanakis
Chemosphere 186, 257-268, 2017
652017
Use of zeolite and bauxite as filter media treating the effluent of Vertical Flow Constructed Wetlands
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Microporous and Mesoporous Materials 155, 106-116, 2012
652012
Surplus activated sludge dewatering in pilot-scale sludge drying reed beds
AI Stefanakis, CS Akratos, P Melidis, VA Tsihrintzis
Journal of Hazardous Materials 172 (2-3), 1122-1130, 2009
612009
A novel pilot and full-scale constructed wetland study for glass industry wastewater treatment
A Gholipour, H Zahabi, AI Stefanakis
Chemosphere 247, 125966, 2020
592020
Constructed wetlands for industrial wastewater treatment
AI Stefanakis
John Wiley & Sons, 2018
582018
Nature-based solutions as a tool in the new circular economic model for climate change adaptation
AI Stefanakis, CSC Calheiros, I Nikolaou
Circular Economy and Sustainability 1, 303-318, 2021
562021
Effect of outlet water level raising and effluent recirculation on removal efficiency of pilot-scale, horizontal subsurface flow constructed wetlands
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Desalination 248 (1-3), 961-976, 2009
522009
Presence of bacteria and bacteriophages in full-scale trickling filters and an aerated constructed wetland
AI Stefanakis, M Bardiau, D Trajano, F Couceiro, JB Williams, H Taylor
Science of the Total Environment 659, 1135-1145, 2019
512019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20