Παρακολούθηση
Alexandros I. Stefanakis
Alexandros I. Stefanakis
Asst. Professor, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vertical flow constructed wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment
A Stefanakis, CS Akratos, VA Tsihrintzis
Elsevier Publishing 1, 378, 2014
2972014
Effects of loading, resting period, temperature, porous media, vegetation and aeration on performance of pilot-scale vertical flow constructed wetlands
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Chemical engineering journal 181, 416-430, 2012
2702012
The role of constructed wetlands as green infrastructure for sustainable urban water management
AI Stefanakis
Sustainability 11 (24), 6981, 2019
1282019
Effluent quality improvement of two pilot-scale, horizontal subsurface flow constructed wetlands using natural zeolite (clinoptilolite)
AI Stefanakis, CS Akratos, GD Gikas, VA Tsihrintzis
Microporous and Mesoporous Materials 124 (1-3), 131-143, 2009
902009
Effect of wastewater step-feeding on removal efficiency of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands
AI Stefanakis, CS Akratos, VA Tsihrintzis
Ecological Engineering 37 (3), 431-443, 2011
892011
Constructed Wetlands: Description and Benefits of an eco-tech water treatment system
AI Stefanakis
Impact of Water Pollution on Human Health and Environmental Sustainability …, 2016
82*2016
Dewatering mechanisms in pilot-scale sludge drying reed beds: effect of design and operational parameters
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Chemical Engineering Journal 172 (1), 430-443, 2011
822011
A Review of Emerging Contaminants in Water: Classification, Sources, and Potential Risks
AI Stefanakis, JA Becker
Impact of Water Pollution on Human Health and Environmental Sustainability …, 2015
802015
Constructed wetlands for sustainable wastewater treatment in hot and arid climates: opportunities, challenges and case studies in the Middle East
AI Stefanakis
Water 12 (6), 1665, 2020
792020
Circular economy and sustainability: the past, the present and the future directions
IE Nikolaou, N Jones, A Stefanakis
Circular Economy and Sustainability 1 (1), 1-20, 2021
722021
Performance of pilot-scale horizontal subsurface flow constructedwetlands treating groundwater contaminated with phenols andpetroleum derivatives
AI Stefanakis, E Seeger, C Dorer, A Sinke, M Thullner
Ecological Engineering 95, 514-526, 2016
722016
Performance of pilot-scale vertical flow constructed wetlands treating simulated municipal wastewater: effect of various design parameters
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Desalination 248 (1-3), 753-770, 2009
712009
Use of zeolite and bauxite as filter media treating the effluent of Vertical Flow Constructed Wetlands
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Microporous and Mesoporous Materials 155, 106-116, 2012
652012
A novel horizontal subsurface flow constructed wetland: Reducing area requirements and clogging risk
T Tatoulis, CS Akratos, AG Tekerlekopoulou, DV Vayenas, AI Stefanakis
Chemosphere 186, 257-268, 2017
632017
Surplus activated sludge dewatering in pilot-scale sludge drying reed beds
AI Stefanakis, CS Akratos, P Melidis, VA Tsihrintzis
Journal of Hazardous Materials 172 (2-3), 1122-1130, 2009
612009
A novel pilot and full-scale constructed wetland study for glass industry wastewater treatment
A Gholipour, H Zahabi, AI Stefanakis
Chemosphere 247, 125966, 2020
572020
Constructed wetlands for industrial wastewater treatment
AI Stefanakis
John Wiley & Sons, 2018
512018
Effect of outlet water level raising and effluent recirculation on removal efficiency of pilot-scale, horizontal subsurface flow constructed wetlands
AI Stefanakis, VA Tsihrintzis
Desalination 248 (1-3), 961-976, 2009
502009
Nature-based solutions as a tool in the new circular economic model for climate change adaptation
AI Stefanakis, CSC Calheiros, I Nikolaou
Circular Economy and Sustainability 1 (1), 303-318, 2021
492021
Presence of bacteria and bacteriophages in full-scale trickling filters and an aerated constructed wetland
AI Stefanakis, M Bardiau, D Trajano, F Couceiro, JB Williams, H Taylor
Science of the Total Environment 659, 1135-1145, 2019
492019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20