Παρακολούθηση
Maja J Matarić
Maja J Matarić
Chan Soon-Shiong Distinguished Prof. of Computer Science, Neuroscience, & Pediatrics, U. of Southern
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems
BP Gerkey, MJ Matarić
The International journal of robotics research 23 (9), 939-954, 2004
19702004
Mobile sensor network deployment using potential fields: A distributed, scalable solution to the area coverage problem
A Howard, MJ Matarić, GS Sukhatme
Distributed autonomous robotic systems 5, 299-308, 2002
18742002
Sold!: Auction methods for multirobot coordination
BP Gerkey, MJ Mataric
IEEE transactions on robotics and automation 18 (5), 758-768, 2002
14812002
Defining socially assistive robotics
D Feil-Seifer, MJ Mataric
9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005. ICORR 2005 …, 2005
12412005
Robots for use in autism research
B Scassellati, H Admoni, M Matarić
Annual review of biomedical engineering 14, 275-294, 2012
11682012
Integration of representation into goal-driven behavior-based robots
MJ Matarić
The artificial life route to artificial intelligence, 165-186, 2018
9602018
An incremental self-deployment algorithm for mobile sensor networks
A Howard, MJ Matarić, GS Sukhatme
Autonomous Robots 13, 113-126, 2002
8652002
Reinforcement learning in the multi-robot domain
MJ Matarić
Robot colonies, 73-83, 1997
7601997
Behaviour-based control: Examples from navigation, learning, and group behaviour
MJ Mataric
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 9 (2-3), 323-336, 1997
6651997
Reward functions for accelerated learning
MJ Mataric
Machine learning proceedings 1994, 181-189, 1994
6531994
A general algorithm for robot formations using local sensing and minimal communication
J Fredslund, MJ Mataric
IEEE transactions on robotics and automation 18 (5), 837-846, 2002
6362002
Interaction and intelligent behavior
MJ Mataric
6341994
Designing emergent behaviors: From local interactions to collective intelligence
MJ Mataric
Proceedings of the Second International Conference on Simulation of Adaptive …, 1992
5981992
Cooperative multi-robot box-pushing
MJ Mataric, M Nilsson, KT Simsarin
Proceedings 1995 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and …, 1995
5691995
Most valuable player: A robot device server for distributed control
BP Gerkey, RT Vaughan, K Stoy, A Howard, GS Sukhatme, MJ Mataric
Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and …, 2001
5612001
Automated derivation of primitives for movement classification
A Fod, MJ Matarić, OC Jenkins
Autonomous robots 12, 39-54, 2002
5242002
A socially assistive robot exercise coach for the elderly
J Fasola, MJ Matarić
Journal of Human-Robot Interaction 2 (2), 3-32, 2013
5062013
Natural methods for robot task learning: Instructive demonstrations, generalization and practice
MN Nicolescu, MJ Mataric
Proceedings of the second international joint conference on Autonomous …, 2003
4922003
User—robot personality matching and assistive robot behavior adaptation for post-stroke rehabilitation therapy
A Tapus, C Ţăpuş, MJ Matarić
Intelligent Service Robotics 1, 169-183, 2008
4672008
Socially assistive robotics [grand challenges of robotics]
A Tapus, MJ Mataric, B Scassellati
IEEE robotics & automation magazine 14 (1), 35-42, 2007
4492007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20