Παρακολούθηση
Julian Dolby
Julian Dolby
IBM Thomas J. Watson Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Jikes research virtual machine project: building an open-source research community
B Alpern, S Augart, SM Blackburn, M Butrico, A Cocchi, P Cheng, J Dolby, ...
IBM Systems Journal 44 (2), 399-417, 2005
3442005
The Jikes research virtual machine project: building an open-source research community
B Alpern, S Augart, SM Blackburn, M Butrico, A Cocchi, P Cheng, J Dolby, ...
IBM Systems Journal 44 (2), 399-417, 2005
3442005
Associating synchronization constraints with data in an object-oriented language
M Vaziri, F Tip, J Dolby
ACM SIGPLAN Notices 41 (1), 334-345, 2006
3052006
Building an efficient RDF store over a relational database
MA Bornea, J Dolby, A Kementsietsidis, K Srinivas, P Dantressangle, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
2832013
A framework for automated testing of javascript web applications
S Artzi, J Dolby, SH Jensen, A Møller, F Tip
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
2632011
Finding bugs in web applications using dynamic test generation and explicit-state model checking
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
IEEE Transactions on Software Engineering 36 (4), 474-494, 2010
2272010
Finding bugs in web applications using dynamic test generation and explicit-state model checking
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
IEEE Transactions on Software Engineering 36 (4), 474-494, 2010
2272010
Finding bugs in dynamic web applications
S Artzi, A Kiezun, J Dolby, F Tip, D Dig, A Paradkar, MD Ernst
Proceedings of the 2008 international symposium on Software testing and …, 2008
2132008
Directed test generation for effective fault localization
S Artzi, J Dolby, F Tip, M Pistoia
Proceedings of the 2010 Internet Symposium on Software Testing and Analysis …, 2010
1872010
Saving the world wide web from vulnerable JavaScript
S Guarnieri, M Pistoia, O Tripp, J Dolby, S Teilhet, R Berg
Proc. 20th International Symposium on Software Testing and Analysis, 2011
1832011
Efficient Construction of Approximate Call Graphs for JavaScript IDE Services
A Feldthaus, M Schäfer, M Sridharan, J Dolby, F Tip
Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering …, 2013
1732013
CLAP: recording local executions to reproduce concurrency failures
J Huang, C Zhang, J Dolby
ACM SIGPLAN Notices 48 (6), 141-152, 2013
1622013
CLAP: recording local executions to reproduce concurrency failures
J Huang, C Zhang, J Dolby
Proceedings of the 34th ACM SIGPLAN conference on Programming language …, 2013
1602013
Correlation tracking for points-to analysis of JavaScript
M Sridharan, J Dolby, S Chandra, M Schäfer, F Tip
European Conference on Object-Oriented Programming, 435-458, 2012
1572012
Race detection for web applications
B Petrov, M Vechev, M Sridharan, J Dolby
Proceedings of the 33rd ACM SIGPLAN conference on Programming Language …, 2012
1382012
Alias Analysis for Object-Oriented Programs
M Sridharan, S Chandra, J Dolby, SJ Fink, E Yahav
Aliasing in Object-Oriented Programming. Types, Analysis and Verification …, 2013
1322013
Matching patient records to clinical trials using ontologies
C Patel, J Cimino, J Dolby, A Fokoue, A Kalyanpur, A Kershenbaum, L Ma, ...
The Semantic Web: 6th International Semantic Web Conference, 2nd Asian …, 2007
1232007
Matching patient records to clinical trials using ontologies
C Patel, J Cimino, J Dolby, A Fokoue, A Kalyanpur, A Kershenbaum, L Ma, ...
The Semantic Web: 6th International Semantic Web Conference, 2nd Asian …, 2007
1232007
An automatic object inlining optimization and its evaluation
J Dolby, A Chien
Proceedings of the ACM SIGPLAN 2000 conference on Programming language …, 2000
1232000
Scalable and precise taint analysis for android
W Huang, Y Dong, A Milanova, J Dolby
Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and …, 2015
1212015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20