Παρακολούθηση
Eva Plaganyi
Eva Plaganyi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Models for an ecosystem approach to fisheries
ÉE Plagányi
Food & Agriculture Org., 2007
6932007
The global contribution of forage fish to marine fisheries and ecosystems
EK Pikitch, KJ Rountos, TE Essington, C Santora, D Pauly, R Watson, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 43-64, 2014
5082014
Multispecies fisheries management and conservation: tactical applications using models of intermediate complexity
ÉE Plagányi, AE Punt, R Hillary, EB Morello, O Thébaud, T Hutton, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 1-22, 2014
3822014
Little fish, big impact: managing a crucial link in ocean food webs
E Pikitch, PD Boersma, IL Boyd, DO Conover, P Cury, T Essington, ...
Lenfest Ocean Program, Washington, DC 108, 2012
3592012
Ecosystem models for fisheries management: finding the sweet spot
JS Collie, LW Botsford, A Hastings, IC Kaplan, JL Largier, PA Livingston, ...
Fish and Fisheries 17 (1), 101-125, 2016
2742016
A critical look at the potential of Ecopath with Ecosim to assist in practical fisheries management
ÉE Plagányi, DS Butterworth
African Journal of Marine Science 26, 261-287, 2004
2482004
Tips and tricks in designing management procedures
RA Rademeyer, ÉE Plagányi, DS Butterworth
ICES Journal of Marine Science 64 (4), 618-625, 2007
2332007
Severe continental-scale impacts of climate change are happening now: Extreme climate events impact marine habitat forming communities along 45% of Australia’s coast
RC Babcock, RH Bustamante, EA Fulton, DJ Fulton, MDE Haywood, ...
Frontiers in Marine Science 6, 466674, 2019
1922019
Review of the causes of the rise of the illegal South African abalone fishery and consequent closure of the rights-based fishery
S Raemaekers, M Hauck, M Bürgener, A Mackenzie, G Maharaj, ...
Ocean & Coastal Management 54 (6), 433-445, 2011
1732011
Integrating indigenous livelihood and lifestyle objectives in managing a natural resource
ÉE Plagányi, I van Putten, T Hutton, RA Deng, D Dennis, S Pascoe, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (9), 3639-3644, 2013
1672013
Future recovery of baleen whales is imperiled by climate change
VJD Tulloch, ÉE Plagányi, C Brown, AJ Richardson, R Matear
Global change biology 25 (4), 1263-1281, 2019
1512019
Integrated ecological–economic fisheries models—Evaluation, review and challenges for implementation
JR Nielsen, E Thunberg, DS Holland, JO Schmidt, EA Fulton, F Bastardie, ...
Fish and fisheries 19 (1), 1-29, 2018
1292018
Modelling marine protected areas: insights and hurdles
EA Fulton, NJ Bax, RH Bustamante, JM Dambacher, C Dichmont, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370 …, 2015
1082015
Assessing different causes of crown-of-thorns starfish outbreaks and appropriate responses for management on the Great Barrier Reef
RC Babcock, JM Dambacher, EB Morello, ÉE Plagányi, KR Hayes, ...
PloS one 11 (12), e0169048, 2016
982016
A practical framework for implementing and evaluating integrated management of marine activities
RL Stephenson, AJ Hobday, C Cvitanovic, KA Alexander, GA Begg, ...
Ocean & Coastal Management 177, 127-138, 2019
912019
Planning adaptation to climate change in fast-warming marine regions with seafood-dependent coastal communities
AJ Hobday, K Cochrane, N Downey-Breedt, J Howard, S Aswani, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 26, 249-264, 2016
912016
Making management procedures operational—innovations implemented in South Africa
ÉE Plagányi, RA Rademeyer, DS Butterworth, CL Cunningham, ...
ICES Journal of Marine Science 64 (4), 626-632, 2007
832007
Accepting evolution
A Chinsamy, É Plagányi
Evolution 62 (1), 248-254, 2008
792008
Modelling climate-change effects on Australian and Pacific aquatic ecosystems: a review of analytical tools and management implications
ÉE Plagányi, JD Bell, RH Bustamante, JM Dambacher, DM Dennis, ...
Marine and Freshwater Research 62 (9), 1132-1147, 2011
782011
Quantifying the projected impact of the South African sardine fishery on the Robben Island penguin colony
WML Robinson, DS Butterworth, ÉE Plagányi
ICES Journal of Marine Science 72 (6), 1822-1833, 2015
772015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20