Παρακολούθηση
Karagiorgou Sophia
Karagiorgou Sophia
UBITECH Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubitech.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparison and evaluation of map construction algorithms using vehicle tracking data
M Ahmed, S Karagiorgou, D Pfoser, C Wenk
GeoInformatica 19 (3), 601-632, 2015
2342015
On vehicle tracking data-based road network generation
S Karagiorgou, D Pfoser
Proceedings of the 20th international conference on advances in geographic …, 2012
1932012
Crowdsourcing urban form and function
A Crooks, D Pfoser, A Jenkins, A Croitoru, A Stefanidis, D Smith, ...
International Journal of Geographical Information Science 29 (5), 720-741, 2015
1762015
A service oriented architecture for decision support systems in environmental crisis management
V Vescoukis, N Doulamis, S Karagiorgou
Future generation computer systems 28 (3), 593-604, 2012
1102012
Enabling qos in the internet of things
MA Nef, L Perlepes, S Karagiorgou, GI Stamoulis, PK Kikiras
Proc. of the 5th Int. Conf. on Commun., Theory, Reliability, and Quality of …, 2012
652012
Map construction algorithms
M Ahmed, S Karagiorgou, D Pfoser, C Wenk
Map construction algorithms, 1-14, 2015
572015
Segmentation-Based Road Network Construction
S Karagiorgou, D Pfoser, D Skoutas
Proc. 21th ACM SIGSPATIAL GIS Conference, 2013
342013
FML-kNN: scalable machine learning on Big Data using k-nearest neighbor joins
G Chatzigeorgakidis, S Karagiorgou, S Athanasiou, S Skiadopoulos
Journal of Big Data 5 (1), 1-27, 2018
302018
A layered approach for more robust generation of road network maps from vehicle tracking data
S Karagiorgou, D Pfoser, D Skoutas
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 3 (1), 1-21, 2017
272017
Moving objects analytics: Survey on future location & trajectory prediction methods
H Georgiou, S Karagiorgou, Y Kontoulis, N Pelekis, P Petrou, D Scarlatti, ...
arXiv preprint arXiv:1807.04639, 2018
262018
Providing universal access to history textbooks: a modified GIS case
D Pfoser, A Efentakis, T Hadzilacos, S Karagiorgou, G Vasiliou
International Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems …, 2009
182009
Experimenting with polylines on the visualization of eye tracking data from observations of cartographic lines
S Karagiorgou, V Krassanakis, V Vescoukis, B Nakos
Proceedings of the 2nd International Workshop on Eye Tracking for Spatial …, 2014
82014
Geosemantic Network-of-Interest Construction Using Social Media Data
S Karagiorgou, D Pfoser, D Skoutas
Eighth International Conference on Geographic Information Science, 2014
82014
On Strengthening SMEs and MEs Threat Intelligence and Awareness by Identifying Data Breaches, Stolen Credentials and Illegal Activities on the Dark Web
G Pantelis, P Petrou, S Karagiorgou, D Alexandrou
The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security, 1-7, 2021
72021
Supporting service differentiation in wireless sensor networks
MA Nef, S Karagiorgou, GI Stamoulis, PK Kikiras
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 127-133, 2011
72011
Converging HPC, Big Data and Cloud technologies for precision agriculture data analytics on supercomputers
Y Georgiou, N Zhou, L Zhong, D Hoppe, M Pospieszny, N Papadopoulou, ...
International Conference on High Performance Computing, 368-379, 2020
62020
Enabling qos in the internet of things
S Karagiorgou, G Stamoulis, P Kikiras
CTRQ: The Fifth International Conference on Communication Theory …, 2012
52012
Unveiling trends and predictions in digital factories
S Karagiorgou, G Vafeiadis, D Ntalaperas, N Lykousas, D Vergeti, ...
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
42019
A MapReduce based k-NN joins probabilistic classifier
G Chatzigeorgakidis, S Karagiorgou, S Athanasiou, S Skiadopoulos
2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 952-957, 2015
42015
An Ontology-Driven Elderly People Home Mobilization Approach
RP Sophia Karagiorgou, Dimitrios Ntalaperas, Georgios Vafeiadis, Dimitrios ...
SWH@ISWC, 2018
2*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20