Dagmar Škodová Parmová
Dagmar Škodová Parmová
Verified email at ef.jcu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Podnikové řízení
J Váchal, M Vochozka, H Doležalová, Z Drábková, I Faltová Leitmanová, ...
Grada Publishing, 2013
1182013
Management kulturního cestovního ruchu
L KESNER, I Moravec, R Novotný, D Škodová-Parmová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Cultropa, Praha, 2008
232008
Malé a střední podnikání
D Bednářová, D Škodová-Parmová
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2010
182010
Provoz služeb v cestovním ruchu
D Parmová, D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003
142003
E-business development: The comparative study of the Czech Republic and the Ukraine
V Kulyk, D Škodová Parmová
Deturope. Vol 9, 80-110, 2017
92017
Řízení služeb: přednášky. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004. 93 s
D ŠKODOVÁ-PARMOVÁ
7
Řízení služeb: Přednášky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004. 93 s
D PARMOVÁ
7
Support of agroturism in the Czech Republic illustrated on the case of South Bohemian Region
D Škodová Parmová, V Dvořák
Central European Journal of Regional Development and Tourism 1, 156-164, 2009
62009
Agroturistika
D Škodová-Parmová
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, 2007
52007
Historický vývoj vybraných odvětví hospodářství ČR a jeho dopady na její úlohu v integračním procesu v Evropě: vědecká monografie
D Škodová-Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006
52006
Řízení služeb: přednášky
D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
52004
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program of the Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by Applying …
E Gkountroumpi, L Sdrolias, D Škodová-Parmová, G Aspridis, N Kakkos, ...
IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education 1 (3), 193-205, 2015
32015
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?
A Nousia, L Sdrolias, A Xyz, D Belias, D Škodová-Parmová, ...
Innovative Approaches to Tourism and Leisure, 479-492, 2018
22018
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL …
E Patta, S Koffas, L Sdrolias, I Papadimopoulos, L Rolinek, G Aspridis, ...
International Conference on Advances in Education and Social Sciences 12, 14, 2015
22015
The Strategy of Increasing Customers’ Loyalty in Non Prominent Greek Tourist Destinations
L Sdrolias, D Škodová-Parmová, S Karagiannis, APDC Ladias, G Korres
ICIB 2014 127, 2015
22015
Kapitoly z cestovního ruchu pro praxi
D Parmová, V Dvořák, I Frková
Chance in Nature-Local Action Group, 2013
22013
Ecologically friendly tourism management: Krkonose biosphere reserve visit rate and its dynamics
K Houdek, D Skodová-Parmová
Ekologia(Bratislava)/Ecology(Bratislava) 25, 91-98, 2006
22006
Size-distribution analysis in the study of urban systems: evidence from Greece
D Tsiotas, L Sdrolias, G Aspridis, D Škodová-Parmová, ...
International Journal of Computational Economics and Econometrics 11 (1), 12-36, 2021
12021
Gravity modeling in social science: the case of the commuting phenomenon in Greece
D Tsiotas, G Aspridis, I Gavardinas, L Sdrolias, D Škodová-Parmová
Evolutionary and Institutional Economics Review 16 (1), 139-158, 2019
12019
Regions in context
D Škodová-Parmová, Z Dvořáková-Líšková
University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20