Follow
Dagmar Škodová Parmová
Dagmar Škodová Parmová
Verified email at ef.jcu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Podnikové řízení
J Váchal, M Vochozka, H Doležalová, Z Drábková, I Faltová Leitmanová, ...
Grada Publishing, 2013
1672013
Malé a střední podnikání
D Bednářová, D Škodová-Parmová
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2010
992010
Provoz služeb v cestovním ruchu
D Parmová, D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003
462003
Management kulturního cestovního ruchu
L Kesner, I Moravec, R Novotný, D Škodová-Parmová
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 185, 2008
362008
Řízení služeb. Přednášky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2004. 96 s
D PARMOVÁ
29
Agroturistika
D Škodová-Parmová
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, 2007
192007
Řízení služeb: přednášky
D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
152004
E-business development: The comparative study of the Czech Republic and the Ukraine
V Kulyk, D Škodová Parmová
Deturope 9 (1), 80-110, 2017
132017
Kapitoly z cestovního ruchu pro praxi
D Parmová, V Dvořák, I Frková
Chance in Nature-Local Action Group, 2013
112013
Demografické změny a jejich implikace na regionální rozvoj v česko-rakouském příhraničí
D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
112004
Historický vývoj vybraných odvětví hospodářství ČR a jeho dopady na její úlohu v integračním procesu v Evropě: vědecká monografie
D Škodová-Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006
72006
Řízení služeb. Vyd. 1. Č. Budějovice: ZF JU (ZF), 2004. 93 s
D Parmová
7
Agroturistika. 1. vyd. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007
D ŠKODOVÁ PARMOVÁ
ISBN 987-80-7394-009-6, 0
7
Řízení služeb: přednášky. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
D ŠKODOVÁ-PARMOVÁ
7
Cross-border regions as supporting structures for raising competitiveness in Europe
DŠ Parmová3, ZD Líšková4, R Kain41
ERAZ 2018, 65, 2018
62018
Support of agroturism in the Czech Republic illustrated on the case of South Bohemian Region
D Škodová Parmová, V Dvořák
Central European Journal of Regional Development and Tourism 1, 156-164, 2009
62009
Significance of digital communication channels for tourism providers in holiday regions
C ENZa, DŠ PARMOVÁ
DETUROPE-The central european Journal of regional development and tourism 12 …, 2020
42020
Diversification as a factor for sustainable rural development
DŠ Parmová
JAHRBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR AGRARÖKONOMIE, 43, 2011
42011
Size-distribution analysis in the study of urban systems: evidence from Greece
D Tsiotas, L Sdrolias, G Aspridis, D Škodová-Parmová, ...
International Journal of Computational Economics and Econometrics 11 (1), 12-36, 2021
32021
Od výzkumu po využívání v praxi: Vše kolem transferu znalostí a technologií
P Marešová, V Bureš, R Štemberková, P Matulová, O Krejcar, J Toman, ...
Gaudeamus, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20