Follow
Dagmar Škodová Parmová
Dagmar Škodová Parmová
Verified email at ef.jcu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Podnikové řízení
J Váchal, M Vochozka, H Doležalová, Z Drábková, I Faltová Leitmanová, ...
Grada Publishing, 2013
2952013
Malé a střední podnikání
D Bednářová, D Škodová-Parmová
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2010
1032010
Management kulturního cestovního ruchu
L KESNER, I Moravec, R Novotný, D Škodová-Parmová
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 184, 2008
602008
Provoz služeb v cestovním ruchu
D Parmová, D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003
482003
Řízení služeb: přednášky
D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
412004
Agroturistika
D Škodová-Parmová
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, 2007
202007
E-business development: The comparative study of the Czech Republic and the Ukraine
V Kulyk, D Škodová Parmová
Deturope 9 (1), 80-110, 2017
162017
Demografické změny a jejich implikace na regionální rozvoj v česko-rakouském příhraničí
D Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
132004
Řízení služeb: přednášky. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004
D ŠKODOVÁ-PARMOVÁ
13
Kapitoly z cestovního ruchu pro praxi
D Parmová, V Dvořák, I Frková
Chance in Nature-Local Action Group, 2013
122013
Significance of digital communication channels for tourism providers in holiday regions
C ENZa, DŠ Parmová
The central European Journal of regional development and tourism 12 (2), 140-165, 2020
92020
Historický vývoj vybraných odvětví hospodářství ČR a jeho dopady na její úlohu v integračním procesu v Evropě: vědecká monografie
D Škodová-Parmová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006
82006
Řízení služeb: přednášky. 1. Vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 96 s
D PARMOVÁ
82004
Malé a střední podnikání. 1. vyd
D Bednářová, D PARMOVÁ
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003
72003
Cross-border regions as supporting structures for raising competitiveness in Europe
DŠ Parmová3, ZD Líšková4, R Kain41
ERAZ 2018, 65, 2018
62018
Support of agroturism in the Czech Republic illustrated on the case of South Bohemian Region
D Škodová Parmová, V Dvořák
Central European Journal of Regional Development and Tourism 1, 156-164, 2009
62009
Provoz služeb v cestovním ruchu
D ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, D Parmová
České Budějovice, 2003
52003
Agroturistika. 1. vyd. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007
D ŠKODOVÁ PARMOVÁ
ISBN 987-80-7394-009-6, 0
5
Size-distribution analysis in the study of urban systems: evidence from Greece
D Tsiotas, L Sdrolias, G Aspridis, D Škodová-Parmová, ...
International Journal of Computational Economics and Econometrics 11 (1), 12-36, 2021
42021
Od výzkumu po využívání v praxi: Vše kolem transferu znalostí a technologií
P Marešová, V Bureš, R Štemberková, P Matulová, O Krejcar, J Toman, ...
Gaudeamus, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20