Παρακολούθηση
Fernando Bobillo
Fernando Bobillo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unizar.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fuzzy ontology representation using OWL 2
F Bobillo, U Straccia
International Journal of Approximate Reasoning 52 (7), 1073-1094, 2011
3892011
fuzzyDL: An expressive fuzzy description logic reasoner
F Bobillo, U Straccia
IEEE International Fuzzy Systems Conference (FUZZ-IEEE 2008), 923-930, 2008
3502008
Fuzzy description logics under Gödel semantics
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero, U Straccia
International Journal of Approximate Reasoning 50 (3), 494-514, 2009
1372009
Fuzzy description logics with general t-norms and datatypes
F Bobillo, U Straccia
Fuzzy Sets and Systems 160 (23), 3382-3402, 2009
1222009
The fuzzy ontology reasoner fuzzyDL
F Bobillo, U Straccia
Knowledge-Based Systems 95, 12-34, 2016
1052016
A semantic fuzzy expert system for a fuzzy balanced scorecard
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero, E López
Expert Systems with Applications 36 (1), 423-433, 2009
1032009
Reasoning with the finitely many-valued Łukasiewicz fuzzy description logic SROIQ
F Bobillo, U Straccia
Information Sciences 181 (4), 758-778, 2011
902011
A Crisp Representation for Fuzzy SHOIN with Fuzzy Nominals and General Concept Inclusions
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
Uncertainty Reasoning for the Semantic Web I, 174-188, 2008
842008
A crisp representation for fuzzy SHOIN with fuzzy nominals and general concept inclusions
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
Proceedings of the 2th Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic …, 2006
842006
A Fuzzy Description Logic with Product T-norm
F Bobillo, U Straccia
IEEE International Fuzzy Systems Conference (FUZZ-IEEE 2007), 1-6, 2007
832007
Mixed integer programming, general concept inclusions and fuzzy description logics
U Straccia, F Bobillo
Mathware & Soft Computing 14 (3), 247-259, 2007
812007
DeLorean: A reasoner for fuzzy OWL 2
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
Expert Systems with Applications 39 (1), 258-272, 2012
802012
Representation of context-dependant knowledge in ontologies: A model and an application
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
Expert Systems with Applications 35 (4), 1899-1908, 2008
692008
An OWL ontology for fuzzy OWL 2
F Bobillo, U Straccia
International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, 151-160, 2009
662009
Optimizing the Crisp Representation of the Fuzzy Description Logic SROIQ
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
Uncertainty Reasoning for the Semantic Web I, 189-206, 2008
64*2008
Crisp representations and reasoning for fuzzy ontologies
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems …, 2009
632009
On the failure of the finite model property in some fuzzy description logics
F Bobillo, F Bou, U Straccia
Fuzzy Sets and Systems 172 (1), 1-12, 2011
612011
Managing vagueness in ontologies
F Bobillo
Ph. D. Thesis, 2008
612008
DeLorean: A Reasoner for Fuzzy OWL 1.1
F Bobillo, M Delgado, J Gómez-Romero
URSW, 2008
592008
Representing fuzzy ontologies in OWL 2
F Bobillo, U Straccia
IEEE International Fuzzy Systems Conference (FUZZ-IEEE 2010), 1-6, 2010
582010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20