Παρακολούθηση
Peter LeFanu Lumsdaine
Peter LeFanu Lumsdaine
Assistant professor, Dept. of Mathematics, Stockholm University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.su.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quipper: a scalable quantum programming language
AS Green, PLF Lumsdaine, NJ Ross, P Selinger, B Valiron
Proceedings of the 34th ACM SIGPLAN conference on Programming language …, 2013
5212013
The simplicial model of univalent foundations (after Voevodsky)
C Kapulkin, PLF Lumsdaine
Journal of the European Mathematical Society, to appear; preprint arXiv:1211 …, 2012
328*2012
Weak omega-categories from intensional type theory
PLF Lumsdaine
1502008
Semantics of higher inductive types
PLF Lumsdaine, M Shulman
Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 169 (1), 159-208, 2020
131*2020
Homotopy type theory: Univalent foundations of mathematics
TUFP (collaboration)
Institute for Advanced Study (Princeton), The Univalent Foundations Program …, 2013
123*2013
The local universes model: an overlooked coherence construction for dependent type theories
PLF Lumsdaine, MA Warren
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 16 (3), 1-31, 2015
1112015
The HoTT library: a formalization of homotopy type theory in Coq
A Bauer, J Gross, PLF Lumsdaine, M Shulman, M Sozeau, B Spitters
Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN Conference on Certified Programs and …, 2017
992017
An introduction to quantum programming in Quipper
AS Green, PLF Lumsdaine, NJ Ross, P Selinger, B Valiron
Reversible Computation: 5th International Conference, RC 2013, Victoria, BC …, 2013
992013
Homotopy limits in Coq
J Avigad, K Kapulkin, PLF Lumsdaine
arXiv preprint arXiv:1304.0680 4, 2013
53*2013
Displayed categories
B Ahrens, PLF Lumsdaine
Logical Methods in Computer Science 15, 2019
522019
The homotopy theory of type theories
K Kapulkin, PLF Lumsdaine
Advances in Mathematics 337, 1-38, 2018
462018
A mechanization of the Blakers-Massey connectivity theorem in homotopy type theory
KB Hou, E Finster, DR Licata, PLF Lumsdaine
Proceedings of the 31st annual ACM/IEEE symposium on logic in computer …, 2016
392016
The simplicial model of univalent foundations
C Kapulkin, PLF Lumsdaine, V Voevodsky
arXiv preprint arXiv:1211.2851, 3583-3617, 2014
292014
Higher inductive types: a tour of the menagerie
PLF Lumsdaine
252011
Categorical structures for type theory in univalent foundations
B Ahrens, PLF Lumsdaine, V Voevodsky
Logical Methods in Computer Science 14, 2018
232018
Univalence in simplicial sets
C Kapulkin, PLF Lumsdaine, V Voevodsky
arXiv:1203.2553, 2012
232012
Higher Categories from Type Theories (PhD thesis)
PLF Lumsdaine
Carnegie Mellon University, 2010
202010
The simplicial model of univalent foundations (after voevodsky)(2012)
C Kapulkin, PLF Lumsdaine
arXiv preprint arXiv:1211.2851, 2012
192012
A general definition of dependent type theories
A Bauer, PG Haselwarter, PLF Lumsdaine
arXiv preprint arXiv:2009.05539, 2020
142020
Model structures from higher inductive types
PLF Lumsdaine
url: http://peterlefanulumsdaine.com/research/Lumsdaine-Model-strux-from …, 2011
122011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20