Παρακολούθηση
Wei Jin
Wei Jin
Google Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BugRedux: reproducing field failures for in-house debugging
W Jin, A Orso
Proceedings of the 34th International Conference on Software Engineering …, 2012
2612012
Automated behavioral regression testing
W Jin, A Orso, T Xie
Software Testing, Verification and Validation (ICST), 2010 Third …, 2010
1142010
F3: fault localization for field failures
W Jin, A Orso
Proceedings of the 2013 International Symposium on Software Testing and …, 2013
1122013
MIMIC: locating and understanding bugs by analyzing mimicked executions
D Zuddas, W Jin, F Pastore, L Mariani, A Orso
Proceedings of the 29th ACM/IEEE international conference on Automated …, 2014
342014
Reproducing field failures for programs with complex grammar-based input
FM Kifetew, W Jin, R Tiella, A Orso, P Tonella
Software Testing, Verification and Validation (ICST), 2014 IEEE Seventh …, 2014
332014
Execution hijacking: Improving dynamic analysis by flying off course
P Tsankov, W Jin, A Orso, S Sinha
Software Testing, Verification and Validation (ICST), 2011 IEEE Fourth …, 2011
172011
BERT: a tool for behavioral regression testing
W Jin, A Orso, T Xie
Proceedings of the eighteenth ACM SIGSOFT international symposium on …, 2010
112010
Automated support for reproducing and debugging field failures
W Jin, A Orso
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 24 (4), 26, 2015
72015
Platform support for developing testing and analysis plug-ins
SR Choudhary, J Duvall, W Jin, D Zhao, A Orso
Proceedings of the 1st Workshop on Developing Tools as Plug-ins, 16-19, 2011
72011
SBFR: A search based approach for reproducing failures of programs with grammar based input
FM Kifetew, W Jin, R Tiella, A Orso, P Tonella
Automated Software Engineering (ASE), 2013 IEEE/ACM 28th International …, 2013
62013
Improving Efficiency and Accuracy of Formula-Based Debugging
W Jin, A Orso
Haifa Verification Conference, 99-116, 2016
32016
Improving Efficiency and Scalability of Formula-based Debugging
W Jin, A Orso
arXiv preprint arXiv:1409.1989, 2014
22014
Reproducing and debugging field failures in house
W Jin
Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering …, 2013
22013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13