Παρακολούθηση
Samir Aouadi
Samir Aouadi
Professor of Materials Science and Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hard coatings with high temperature adaptive lubrication and contact thermal management
AA Voevodin, C Muratore, SM Aouadi
Surface and Coatings Technology 257, 247-265, 2014
1992014
Adaptive VN/Ag nanocomposite coatings with lubricious behavior from 25 to 1000° C
SM Aouadi, DP Singh, DS Stone, K Polychronopoulou, F Nahif, ...
Acta Materialia 58 (16), 5326-5331, 2010
1972010
Tribological investigation of adaptive Mo2N/MoS2/Ag coatings with high sulfur content
SM Aouadi, Y Paudel, WJ Simonson, Q Ge, P Kohli, C Muratore, ...
Surface and Coatings Technology 203 (10-11), 1304-1309, 2009
1842009
Adaptive Mo2N/MoS2/Ag tribological nanocomposite coatings for aerospace applications
SM Aouadi, Y Paudel, B Luster, S Stadler, P Kohli, C Muratore, C Hager, ...
Tribology Letters 29 (2), 95-103, 2008
1842008
Progress in the development of adaptive nitride-based coatings for high temperature tribological applications
SM Aouadi, B Luster, P Kohli, C Muratore, AA Voevodin
Surface and Coatings Technology 204 (6-7), 962-968, 2009
1452009
Lubricious oxide coatings for extreme temperature applications: A review
SM Aouadi, H Gao, A Martini, TW Scharf, C Muratore
Surface and Coatings Technology 257, 266-277, 2014
1372014
Layered atomic structures of double oxides for low shear strength at high temperatures
D Stone, J Liu, DP Singh, C Muratore, AA Voevodin, S Mishra, C Rebholz, ...
Scripta Materialia 62 (10), 735-738, 2010
1342010
Carbon Nanotube−MoS2 Composites as Solid Lubricants
X Zhang, B Luster, A Church, C Muratore, AA Voevodin, P Kohli, S Aouadi, ...
ACS applied materials & interfaces 1 (3), 735-739, 2009
1342009
Surface texturing for adaptive solid lubrication
P Basnyat, B Luster, C Muratore, AA Voevodin, R Haasch, R Zakeri, ...
Surface and Coatings Technology 203 (1-2), 73-79, 2008
1322008
Adaptive NbN/Ag coatings for high temperature tribological applications
DS Stone, J Migas, A Martini, T Smith, C Muratore, AA Voevodin, ...
Surface and Coatings Technology 206 (19-20), 4316-4321, 2012
1062012
Mechanical and tribological properties of CrAlN-Ag self-lubricating films
P Basnyat, B Luster, Z Kertzman, S Stadler, P Kohli, S Aouadi, J Xu, ...
Surface and Coatings Technology 202 (4-7), 1011-1016, 2007
972007
In situ Raman spectroscopy for examination of high temperature tribological processes
C Muratore, JE Bultman, SM Aouadi, AA Voevodin
Wear 270 (3-4), 140-145, 2011
852011
Characterization of titanium chromium nitride nanocomposite protective coatings
SM Aouadi, KC Wong, KAR Mitchell, F Namavar, E Tobin, DM Mihut, ...
Applied surface science 229 (1-4), 387-394, 2004
752004
Structural and mechanical properties of TaZrN films: Experimental and ab initio studies
SM Aouadi
Journal of applied physics 99 (5), 053507, 2006
712006
Bismuth oxide photocatalytic nanostructures produced by magnetron sputtering deposition
B Sirota, J Reyes-Cuellar, P Kohli, L Wang, ME McCarroll, SM Aouadi
Thin Solid Films 520 (19), 6118-6123, 2012
682012
Growth and characterization of Cr2N/CrN multilayer coatings
SM Aouadi, DM Schultze, SL Rohde, KC Wong, KAR Mitchell
Surface and Coatings Technology 140 (3), 269-277, 2001
672001
Tribological investigation of zirconium nitride/silver nanocomposite structures
SM Aouadi, A Bohnhoff, M Sodergren, D Mihut, SL Rohde, J Xu, ...
Surface and Coatings Technology 201 (1-2), 418-422, 2006
662006
Lubricious silver tantalate films for extreme temperature applications
DS Stone, S Harbin, H Mohseni, JE Mogonye, TW Scharf, C Muratore, ...
Surface and Coatings Technology 217, 140-146, 2013
652013
Broom-like and flower-like heterostructures of silver molybdate through pH controlled self assembly
DP Singh, B Sirota, S Talpatra, P Kohli, C Rebholz, SM Aouadi
Journal of Nanoparticle Research 14 (4), 1-11, 2012
622012
Physical and mechanical properties of chromium zirconium nitride thin films
SM Aouadi, T Maeruf, RD Twesten, DM Mihut, SL Rohde
Surface and Coatings Technology 200 (11), 3411-3417, 2006
572006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20