Παρακολούθηση
Sylvie Putot
Sylvie Putot
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards an industrial use of FLUCTUAT on safety-critical avionics software
D Delmas, E Goubault, S Putot, J Souyris, K Tekkal, F Védrine
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 53-69, 2009
1952009
Static analysis of numerical algorithms
E Goubault, S Putot
International Static Analysis Symposium, 18-34, 2006
1662006
Static analysis of finite precision computations
E Goubault, S Putot
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2011
1452011
A policy iteration algorithm for computing fixed points in static analysis of programs
A Costan, S Gaubert, E Goubault, M Martel, S Putot
International Conference on Computer Aided Verification, 462-475, 2005
1292005
The zonotope abstract domain taylor1+
K Ghorbal, E Goubault, S Putot
International conference on computer aided verification, 627-633, 2009
1062009
Asserting the precision of floating-point computations: A simple abstract interpreter
E Goubault, M Martel, S Putot
European Symposium on Programming, 209-212, 2002
832002
A logical product approach to zonotope intersection
K Ghorbal, E Goubault, S Putot
International Conference on Computer Aided Verification, 212-226, 2010
702010
Static analysis-based validation of floating-point computations
S Putot, E Goubault, M Martel
Numerical software with result verification, 306-313, 2004
642004
Static analysis of the accuracy in control systems: Principles and experiments
E Goubault, S Putot, P Baufreton, J Gassino
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 3-20, 2007
582007
Robustness analysis of finite precision implementations
E Goubault, S Putot
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 50-57, 2013
562013
A generalization of p-boxes to affine arithmetic
O Bouissou, E Goubault, J Goubault-Larrecq, S Putot
Computing 94 (2), 189-201, 2012
462012
Inner approximated reachability analysis
E Goubault, O Mullier, S Putot, M Kieffer
Proceedings of the 17th international conference on Hybrid systems …, 2014
432014
HybridFluctuat: A static analyzer of numerical programs within a continuous environment
O Bouissou, E Goubault, S Putot, K Tekkal, F Vedrine
International Conference on Computer Aided Verification, 620-626, 2009
432009
Space software validation using abstract interpretation
O Bouissou, E Conquet, P Cousot, R Cousot, J Feret, K Ghorbal, ...
The International Space System Engineering Conference: Data Systems in …, 2009
422009
Modular static analysis with zonotopes
E Goubault, S Putot, F Védrine
International Static Analysis Symposium, 24-40, 2012
392012
Some future challenges in the validation of control systems
E Goubault, M Martel, S Putot
Conference ERTS'06, 2006
392006
Forward inner-approximated reachability of non-linear continuous systems
E Goubault, S Putot
Proceedings of the 20th international conference on hybrid systems …, 2017
372017
Under-approximations of computations in real numbers based on generalized affine arithmetic
E Goubault, S Putot
International Static Analysis Symposium, 137-152, 2007
372007
Finding non-polynomial positive invariants and Lyapunov functions for polynomial systems through Darboux polynomials
E Goubault, JH Jourdan, S Putot, S Sankaranarayanan
2014 American Control Conference, 3571-3578, 2014
292014
Uncertainty propagation using probabilistic affine forms and concentration of measure inequalities
O Bouissou, E Goubault, S Putot, A Chakarov, S Sankaranarayanan
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2016
272016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20