Παρακολούθηση
Marieke Huisman
Marieke Huisman
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ewi.utwente.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Java program verification via a Hoare logic with abrupt termination
M Huisman, B Jacobs
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2000
1902000
Reasoning about Java classes: preliminary report
B Jacobs, J Van Den Berg, M Huisman, M van Berkum, U Hensel, H Tews
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 1998
1561998
The VerCors tool set: verification of parallel and concurrent software
S Blom, S Darabi, M Huisman, W Oortwijn
Integrated Formal Methods: 13th International Conference, IFM 2017, Turin …, 2017
1132017
Reasoning about classes in object-oriented languages: Logical models and tools
U Hensel, M Huisman, B Jacobs, H Tews
Programming Languages and Systems: 7th European Symposium on Programming …, 1998
1041998
Deductive software verification: from pen-and-paper proofs to industrial tools
R Hähnle, M Huisman
Computing and Software Science: State of the Art and Perspectives, 345-373, 2019
982019
A temporal logic characterisation of observational determinism
M Huisman, P Worah, K Sunesen
19th IEEE Computer Security Foundations Workshop (CSFW'06), 13 pp.-3, 2006
932006
Reasoning about Java programs in higher order logic using PVS and Isabelle
M Huisman
PhD thesis, Radboud University Nijmegen, 2001
88*2001
The VerCors tool for verification of concurrent programs
S Blom, M Huisman
International Symposium on Formal Methods, 127-131, 2014
872014
A type-theoretic memory model for verification of sequential Java programs
J van den Berg, M Huisman, B Jacobs, E Poll
Recent Trends in Algebraic Development Techniques: 14th International …, 2000
792000
The association of fatigue, comorbidity burden, disease activity, disability and gross domestic product in patients with rheumatoid arthritis. Results from 34 countries …
KL Gron, LM Ornbjerg, ML Hetland, F Aslam, NA Khan, JW Jacobs
Clin Exp Rheumatol 32 (6), 869-77, 2014
742014
Reasoning about Java Programs in higher order logic with PVS and Isabelle
M Huisman
Ipa dissertation series 3, 2001
722001
Extending JML specifications with temporal logic
K Trentelman, M Huisman
International Conference on Algebraic Methodology and Software Technology …, 2002
712002
Formal specification and static checking of Gemplus’ electronic purse using ESC/Java
N Catano, M Huisman
FME 2002: Formal Methods—Getting IT Right: International Symposium of …, 2002
712002
JACK—a tool for validation of security and behaviour of Java applications
G Barthe, L Burdy, J Charles, B Grégoire, M Huisman, JL Lanet, ...
Formal Methods for Components and Objects: 5th International Symposium, FMCO …, 2007
692007
Sprache und Denken
R Beyer, R Gerlach
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011
652011
Permission-based separation logic for multithreaded Java programs
C Haack, M Huisman, C Hurlin, A Amighi
Logical Methods in Computer Science 11, 2015
64*2015
Formal methods for smart cards: an experience report
CB Breunesse, N Catano, M Huisman, B Jacobs
Science of Computer Programming 55 (1-3), 53-80, 2005
642005
CHASE:A Static Checker for JML’s Assignable Clause
N Catano, M Huisman
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2002
632002
A case study in class library verification: Java’s Vector class
M Huisman, B Jacobs, J van den Berg
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 3, 332-352, 2001
612001
Reasoning about Java’s reentrant locks
C Haack, M Huisman, C Hurlin
Asian Symposium on Programming Languages And Systems, 171-187, 2008
582008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20