Παρακολούθηση
Marieke Huisman
Marieke Huisman
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ewi.utwente.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Java program verification via a Hoare logic with abrupt termination
M Huisman, B Jacobs
FASE 1783, 284-303, 2000
1832000
Reasoning about Java classes: preliminary report
B Jacobs, J Van Den Berg, M Huisman, M van Berkum, U Hensel, H Tews
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 1998
1571998
Reasoning about classes in object-oriented languages: Logical models and tools
U Hensel, M Huisman, B Jacobs, H Tews
Programming Languages and Systems: 7th European Symposium on Programming …, 1998
1051998
A temporal logic characterisation of observational determinism
M Huisman, P Worah, K Sunesen
19th IEEE Computer Security Foundations Workshop (CSFW'06), 13 pp.-3, 2006
912006
Reasoning about Java programs in higher order logic using PVS and Isabelle
M Huisman
PhD thesis, Radboud University Nijmegen, 2001
91*2001
The VerCors tool for verification of concurrent programs
S Blom, M Huisman
FM 2014: Formal Methods: 19th International Symposium, Singapore, May 12-16 …, 2014
862014
A type-theoretic memory model for verification of sequential Java programs
J van den Berg, M Huisman, B Jacobs, E Poll
Recent Trends in Algebraic Development Techniques: 14th International …, 2000
802000
The VerCors tool set: verification of parallel and concurrent software
S Blom, S Darabi, M Huisman, W Oortwijn
Integrated Formal Methods: 13th International Conference, IFM 2017, Turin …, 2017
772017
Reasoning about Java Programs in higher order logic with PVS and Isabelle
M Huisman
Ipa dissertation series 3, 2001
722001
Formal specification and static checking of Gemplus' electronic purse using ESC/Java
N Catano, M Huisman
FME 2, 272-289, 2002
712002
The association of fatigue, comorbidity burden, disease activity, disability and gross domestic product in patients with rheumatoid arthritis. Results from 34 countries …
KL Gron, LM Ornbjerg, ML Hetland, F Aslam, NA Khan, JW Jacobs
Clin Exp Rheumatol 32 (6), 869-77, 2014
702014
JACK—a tool for validation of security and behaviour of Java applications
G Barthe, L Burdy, J Charles, B Grégoire, M Huisman, JL Lanet, ...
Formal Methods for Components and Objects: 5th International Symposium, FMCO …, 2007
682007
Extending JML specifications with temporal logic
K Trentelman, M Huisman
AMAST 2, 334-348, 2002
682002
Formal methods for smart cards: an experience report
CB Breunesse, N Catano, M Huisman, B Jacobs
Science of Computer Programming 55 (1-3), 53-80, 2005
652005
Deductive software verification: from pen-and-paper proofs to industrial tools
R Hähnle, M Huisman
Computing and Software Science: State of the Art and Perspectives, 345-373, 2019
642019
CHASE:A Static Checker for JML’s Assignable Clause
N Catano, M Huisman
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation: 4th International …, 2003
642003
A case study in class library verification: Java’s Vector class
M Huisman, B Jacobs, J van den Berg
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 3, 332-352, 2001
602001
A comparison of PVS and Isabelle/HOL
D Griffioen, M Huisman
Theorem Proving in Higher Order Logics: 11th International Conference …, 1998
601998
Permission-based separation logic for multithreaded Java programs
A Amighi, C Hurlin, M Huisman, C Haack
Logical Methods in Computer Science 11, 2015
56*2015
Reasoning about Java’s reentrant locks
C Haack, M Huisman, C Hurlin
Programming Languages and Systems: 6th Asian Symposium, APLAS 2008 …, 2008
552008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20