Παρακολούθηση
C.Xydeas
C.Xydeas
Professor of Signal Processing , Lancaster University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lancaster.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Objective image fusion performance measure
CS Xydeas, V Petrovic
Electronics letters 36 (4), 308-309, 2000
20432000
Gradient-based multiresolution image fusion
VS Petrovic, CS Xydeas
IEEE Transactions on Image processing 13 (2), 228-237, 2004
7222004
Multi-pulse speech coder
N Gouvianakis, C Xydeas
US Patent 4,944,013, 1990
2501990
Objective pixel-level image fusion performance measure
CS Xydeas, VS Petrovic
Sensor Fusion: Architectures, Algorithms, and Applications IV 4051, 89-98, 2000
1942000
Objective image fusion performance characterisation
V Petrovic, C Xydeas
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 2 …, 2005
1622005
Sensor noise effects on signal-level image fusion performance
VS Petrović, CS Xydeas
Information fusion 4 (3), 167-183, 2003
1452003
Transmitting data on the phase of speech
R Steele, WC Wong, CS Xydeas
US Patent 4,495,620, 1985
1411985
On the effects of sensor noise in pixel-level image fusion performance
V Petrovi, C Xydeas
Proceedings of the Third International Conference on Information Fusion 2 …, 2000
1122000
Objective evaluation of signal-level image fusion performance
V Petrović, C Xydeas
Optical engineering 44 (8), 087003-087003-8, 2005
1042005
The Manchester multimedia information system
C Goble, M O'Docherty, P Crowther, M Ireton, J Oakley, C Xydeas
Advances in Database Technology—EDBT'92: 3rd International Conference on …, 1992
681992
On-line identification of MIMO evolving Takagi-Sugeno fuzzy models
P Angelov, C Xydeas, D Filev
2004 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (IEEE Cat. No. 04CH37542 …, 2004
642004
Frequency domain speech coding
SN Koh, C Xydeas
US Patent 4,949,383, 1990
581990
Evaluation of image fusion performance with visible differences
V Petrović, C Xydeas
Computer Vision-ECCV 2004: 8th European Conference on Computer Vision …, 2004
492004
Split matrix quantization of LPC parameters
CS Xydeas, C Papanastasiou
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 7 (2), 113-125, 1999
421999
Recent developments in image data compression for digital facsimile
MJJ HOLT, CS Xydeas
ICL Technical Journal 5 (1), 123-146, 1986
421986
Computationally efficient pixel-level image fusion
V Petrović, C Xydeas
Proceedings of Eurofusion99, Stratford-upon-Avon, 177-184, 1999
401999
Cross-band pixel selection in multiresolution image fusion
VS Petrovic, CS Xydeas
Sensor Fusion: Architectures, Algorithms, and Applications III 3719, 319-326, 1999
391999
A passive approach to autonomous collision detection and avoidance
P Angelov, CD Bocaniala, C Xideas, C Patchett, D Ansell, M Everett, ...
Tenth International Conference on Computer Modeling and Simulation (uksim …, 2008
382008
Multiresolution image fusion using cross band feature selection
V Petrovic, C Xydeas
Proc. SPIE 3719, 319-326, 1999
381999
Classification of shape for content retrieval of images in a multimedia database
MA Ireton, CS Xydeas
1991 Sixth International Conference on Digital Processing of Signals in …, 1991
371991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20