Παρακολούθηση
George Konstantinidis
George Konstantinidis
Senior Scientist, Foundation for Research and Technology Hellas, Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A GaAs polariton light-emitting diode operating near room temperature
SI Tsintzos, NT Pelekanos, G Konstantinidis, Z Hatzopoulos, PG Savvidis
Nature 453 (7193), 372-375, 2008
3072008
Magnetic response of split-ring resonators in the far-infrared frequency regime
N Katsarakis, G Konstantinidis, A Kostopoulos, RS Penciu, TF Gundogdu, ...
Optics letters 30 (11), 1348-1350, 2005
2752005
Coupling quantum tunneling with cavity photons
P Cristofolini, G Christmann, SI Tsintzos, G Deligeorgis, G Konstantinidis, ...
Science 336 (6082), 704-707, 2012
1742012
InAlN/GaN HEMTs: A first insight into technological optimization
J Kuzmik, A Kostopoulos, G Konstantinidis, JF Carlin, A Georgakilas, ...
IEEE transactions on electron devices 53 (3), 422-426, 2006
1682006
An investigation into the temperature stability of a guided wave structural health monitoring system using permanently attached sensors
G Konstantinidis, PD Wilcox, BW Drinkwater
IEEE Sensors Journal 7 (5), 905-912, 2007
1602007
Graphene for microwaves
M Dragoman, D Neculoiu, D Dragoman, G Deligeorgis, G Konstantinidis, ...
IEEE Microwave Magazine 11 (7), 81-86, 2010
1182010
Millimeter-wave identification—A new short-range radio system for low-power high data-rate applications
P Pursula, T Vaha-Heikkila, A Muller, D Neculoiu, G Konstantinidis, A Oja, ...
IEEE Transactions on Microwave theory and techniques 56 (10), 2221-2228, 2008
1102008
Microwave propagation in graphene
G Deligeorgis, M Dragoman, D Neculoiu, D Dragoman, G Konstantinidis, ...
Applied Physics Letters 95 (7), 2009
1002009
Flexible chiral metamaterials in the terahertz regime: a comparative study of various designs
G Kenanakis, R Zhao, A Stavrinidis, G Konstantinidis, N Katsarakis, ...
Optical Materials Express 2 (12), 1702-1712, 2012
932012
Millimeter-wave generation via frequency multiplication in graphene
M Dragoman, D Neculoiu, G Deligeorgis, G Konstantinidis, D Dragoman, ...
Applied Physics Letters 97 (9), 2010
882010
A tunable microwave slot antenna based on graphene
M Dragoman, D Neculoiu, AC Bunea, G Deligeorgis, M Aldrigo, ...
Applied Physics Letters 106 (15), 2015
862015
Active nitrogen species dependence on radiofrequency plasma source operating parameters and their role in GaN growth
E Iliopoulos, A Adikimenakis, E Dimakis, K Tsagaraki, G Konstantinidis, ...
Journal of crystal growth 278 (1-4), 426-430, 2005
822005
GaN/Si based single SAW resonator temperature sensor operating in the GHz frequency range
A Müller, G Konstantinidis, V Buiculescu, A Dinescu, A Stavrinidis, ...
Sensors and Actuators A: Physical 209, 115-123, 2014
752014
6.3-GHz film bulk acoustic resonator structures based on a gallium nitride/silicon thin membrane
A Muller, D Neculoiu, G Konstantinidis, A Stavrinidis, D Vasilache, ...
IEEE Electron Device Letters 30 (8), 799-801, 2009
702009
Gate‐lag and drain‐lag effects in (GaN)/InAlN/GaN and InAlN/AlN/GaN HEMTs
J Kuzmik, JF Carlin, M Gonschorek, A Kostopoulos, G Konstantinidis, ...
physica status solidi (a) 204 (6), 2019-2022, 2007
672007
Temperature dependence of GaN Schottky diodes I–V characteristics
J Osvald, J Kuzmik, G Konstantinidis, P Lobotka, A Georgakilas
Microelectronic Engineering 81 (2-4), 181-187, 2005
642005
Gallium nitride-based potentiometric anion sensor
NA Chaniotakis, Y Alifragis, G Konstantinidis, A Georgakilas
Analytical chemistry 76 (18), 5552-5556, 2004
612004
Sezawa propagation mode in GaN on Si surface acoustic wave type temperature sensor structures operating at GHz frequencies
A Müller, I Giangu, A Stavrinidis, A Stefanescu, G Stavrinidis, A Dinescu, ...
IEEE Electron Device Letters 36 (12), 1299-1302, 2015
602015
Coplanar waveguide on graphene in the range 40 MHz–110 GHz
M Dragoman, D Neculoiu, A Cismaru, AA Muller, G Deligeorgis, ...
Applied Physics Letters 99 (3), 2011
592011
Experimental demonstration of negative magnetic permeability in the far-infrared frequency regime
TF Gundogdu, I Tsiapa, A Kostopoulos, G Konstantinidis, N Katsarakis, ...
Applied physics letters 89 (8), 2006
572006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20