Παρακολούθηση
Marie-Noelle Duquenne
Marie-Noelle Duquenne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of the Greek crisis on the consumers’ behaviour: some initial evidences?
MN Duquenne, G Vlontzos
British Food Journal 116 (6), 890-903, 2014
512014
Assess the impact of subjective norms of consumers' behaviour in the Greek olive oil market
G Vlontzos, MN Duquenne
Journal of Retailing and Consumer Services 21 (2), 148-157, 2014
482014
What are the main drivers of young consumers purchasing traditional food products? European field research
G Vlontzos, L Kyrgiakos, MN Duquenne
Foods 7 (2), 22, 2018
402018
First-wave COVID-19 pandemic in Greece: The role of demographic, social, and geographical factors in life satisfaction during lockdown
E Anastasiou, MN Duquenne
Social Sciences 10 (6), 186, 2021
322021
Peri‐Urban Rural Areas in Greece: The Case of Attica
A Moissidis, MN Duquenne
Sociologia ruralis 37 (2), 228-239, 1997
311997
E-Commerce in the Retail Chain Store Market: An Alternative or a Main Trend?
C Kleisiari, MN Duquenne, G Vlontzos
Sustainability 13 (8), 4392, 2021
292021
Problems and opportunities in the hospitality industry in a masked and rubber-gloved world
S Folinas, MN Duquenne, T Metaxas
Virtual Economics 3 (3), 7-24, 2020
282020
Air pollutants and morbidity of cardiopulmonary diseases in a semi-urban Greek peninsula
EG Kalantzi, D Makris, MN Duquenne, S Kaklamani, H Stapountzis, ...
Atmospheric environment 45 (39), 7121-7126, 2011
282011
What about the “social aspect of COVID”? Exploring the determinants of social isolation on the Greek population during the COVID-19 lockdown
E Anastasiou, MN Duquenne
Social Sciences 10 (1), 27, 2021
212021
The return to the rural in Greece during the last decade: A methodological approach of the potential spatial patterns
E Anastasiou, MN Duquenne
Fifth International Conference of the Balkans demography: The population of …, 2017
202017
The Greek olive oil market and the factors affecting it
MN Duquenne, G Vlontzos
Economia agro-alimentare, 2012
20*2012
Determinants and spatial patterns of counterurbanization in times of crisis: evidence from Greece
E Anastasiou, MN Duquenne
Population review 59 (2), 2020
192020
To eat or not to eat? The case of genetically modified (GM) food
G Vlontzos, MN Duquenne
Nutrition & food science 46 (5), 647-658, 2016
192016
Identification of decision making for food under economic crisis: the case of Greece
G Vlontzos, MN Duquenne
Procedia Technology 8, 306-314, 2013
182013
Greek Olive Oil: How Can Its International Market Potential Be Realized?
GN Vlontzos, MN Duquenne
Estey Journal of International Law and Trade Policy 9 (2), 32-47, 2008
182008
L'exploitation agricole à distance en Grèce: mobilité, pluriactivité et ruralisation (Note)
D Goussios, MN Duquenne
Méditerranée 100 (1), 45-48, 2003
162003
COVID-19 pandemic and lockdown fine optimality
S Niavis, D Kallioras, G Vlontzos, MN Duquenne
Economies 9 (1), 36, 2021
122021
Documentation of the 2000 round of population and housing censures in the EU, EFTA and candidate countries: part III and annexes. Sept 21, 2004
B Kotzamanis, G Cantisani, A Dekker, D Logiadu-Didika, MN Duquenne, ...
12
Evolution of trade flows for sheep milk cheese: an empirical model for Greece
GN Vlontzos, MN Duquenne
102007
Exploring the coherence and the meaning of territorial competition: Do national states behave in the same way as firms in case of default? The cases of Greece and Dubai
N Kapitsinis, T Metaxas, MN Duquenne
Applied Econometrics and International Development 13 (2), 57-72, 2013
82013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20