Παρακολούθηση
Nikolaos M. Stavrakakis
Nikolaos M. Stavrakakis
Professor of Applied Mathematics, National Technical University Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global bifurcation results for a semilinear elliptic equation on all of
KJ Brown, N Stavrakakis
Duke Math. J. 85 (1), 77-94, 1996
110*1996
Existence of a global attractor for semilinear dissipative wave equations on R< sup> N</sup>
NI Karachalios, NM Stavrakakis
J. Differential Equations 157 (1), 183-205, 1999
881999
Principal eigenvalues for some quasilinear elliptic equations on
J Fleckinger, RF Manásevich, NM Stavrakakis, F de Thélin
Advances in Differential Equations 2 (6), 981-1003, 1997
77*1997
Global existence and blow-up results for an equation of Kirchhoff type on
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
642001
Global existence and blow-up results for some nonlinear wave equations on {}
NI Karachalios, NM Stavrakakis
Advances in Differential Equations 6 (2), 155-174, 2001
63*2001
Multiple nonsemitrivial solutions for quasilinear elliptic systems
P Drábek, NM Stavrakakis, NB Zographopoulos
392003
Existence results for quasilinear elliptic systems in RN
NM Stavrakakis, N Zographopoulos
Southwest Texas State University, Department of Mathematics, 1999
391999
Bifurcation results for quasilinear elliptic systems
NM Stavrakakis, NB Zographopoulos
272003
Estimates on the Dimension of a Global Attractor for a Semilinear Dissipative Wave Equation on RN
NI Karachalios, NM Stavrakakis
Discrete and Continuous Dynamical Systems 8, 939-951, 2002
272002
Principal Eigenvalues and Anti-Maximum Principle for some Quasilinear Elliptic Equations on
N Stavrakakis, F de Thelin
Mathematisches Nachrichten 212, 155-171, 2000
252000
Multiplicity and regularity results for some quasilinear elliptic systems on RN
NM Stavrakakis, NB Zographopoulos
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 50 (1), 55-69, 2002
212002
On the construction of super and subsolutions for elliptic equations on all of R< sup> N</sup>
KJ Brown, NM Stavrakakis
Nonlinear Analysis, TMA 32 (1), 87-95, 1998
21*1998
Existence and uniqueness of a positive solution for a third-order three-point boundary-value problem.
AP Palamides, NM Stavrakakis
Electronic Journal of Differential Equations (EJDE)[electronic only] 2010 …, 2010
202010
Central Manifold Theory for the Generalized Equation of Kirchhoff Strings on RN
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
Nonlinear Analysis, TMA 61, 1343-1362, 2005
202005
Parametric Exponential Energy Decay for Dissipative Electron-Ion Plasma Waves
N Karachalios, NM Stavrakakis, P Xanthopoulos
Ζ. Αngew. Μath Ρhys 56 (2), 218-238, 2005
202005
Global attractor for the weakly damped driven Schrödinger equation in
NI Karachalios, NM Stavrakakis
NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl. 9 (3), 347-360, 2002
19*2002
Sub-and supersolutions for semilinear elliptic equations on all of
KJ Brown, N Stavrakakis
Differential Integral Equations 7 (5-6), 1215-1225, 1994
15*1994
Compact invariant sets for some quasilinear nonlocal Kirchhoff strings on ℝ N
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
Applicable Analysis 87 (2), 133-148, 2008
142008
Asymptotic behavior of solutions of some nonlinearly damped wave equations on RN
N Karachalios, N Stavrakakis
Topol. Methods Nonlinear Anal. 18 (1), 73-87, 2001
14*2001
Global attractor for a system of Klein–Gordon–Schrödinger type in all R
MN Poulou, NM Stavrakakis
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 74 (7), 2548-2562, 2011
132011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20