Arturo Torres-González
Arturo Torres-González
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cooperation Between UAS and Wireless Sensor Networks for Efficient Data Collection in Large Environments
JR Martinez-de Dios, K Lferd, A de San Bernabé, G Núñez, ...
Journal of Intelligent & Robotic Systems 70 (1-4), 491-508, 2013
782013
A Multidrone Approach for Autonomous Cinematography Planning
A Torres-González, J Capitán, R Cunha, A Ollero, I Mademlis
Iberian Robotics conference, 337-349, 2017
242017
UAL: An Abstraction Layer for Unmanned Aerial Vehicles
F Real, A Torres-González, P Ramón-Soria, J Capitán, A Ollero
2nd International Symposium on Aerial Robotics, 2018
212018
Efficient robot-sensor network distributed seif range-only slam
A Torres-González, JR Martinez-de Dios, A Ollero
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1319-1326, 2014
212014
Range-only SLAM for robot-sensor network cooperation
A Torres-González, JR Martinez-de Dios, A Ollero
Autonomous Robots 42 (3), 649-663, 2018
192018
An Adaptive Scheme for Robot Localization and Mapping with Dynamically Configurable Inter-Beacon Range Measurements
A Torres-González, JR Martinez-de Dios, A Ollero
Sensors 14 (5), 7684-7710, 2014
122014
Robot-Beacon Distributed Range-Only SLAM for Resource-Constrained Operation
A Torres-González, JR Martínez-de Dios, A Ollero
Sensors 17 (4), 903, 2017
72017
Accurate fast-mapping Range-Only SLAM for UAS applications
A Torres-González, JR Martinez-de Dios, A Ollero
2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 543-550, 2015
72015
Integrating Internode Measurements in Sum of Gaussians Range Only SLAM
A Torres-González, JR Martinez-de-Dios, A Ollero
ROBOT2013: First Iberian Robotics Conference, 473-487, 2014
62014
Combining Unmanned Aerial Systems and Sensor Networks for Earth Observation
JR Martínez-de Dios, A de San Bernabé, A Viguria, A Torres-González, ...
Remote Sensing 9 (4), 336, 2017
42017
Unmanned aerial vehicle abstraction layer: An abstraction layer to operate unmanned aerial vehicles
F Real, A Torres-González, P Ramón-Soria, J Capitán, A Ollero
International Journal of Advanced Robotic Systems 17 (4), 1729881420925011, 2020
32020
Al‐Robotics team: A cooperative multi‐unmanned aerial vehicle approach for the Mohamed Bin Zayed International Robotic Challenge
ÁR Castaño, F Real, P Ramón‐Soria, J Capitán, V Vega, BC Arrue, ...
Journal of Field Robotics 36 (1), 104-124, 2019
32019
Robot-WSN Cooperation for Scalable Simultaneous Localization and Mapping
A Torres-González, JR Martinez-de Dios, A Ollero
Cooperative Robots and Sensor Networks 2014, 25-41, 2014
32014
Autonomous Planning for Multiple Aerial Cinematographers
LE Caraballo, Á Montes-Romero, JM Díaz-Báñez, J Capitán, ...
arXiv preprint arXiv:2005.07237, 2020
22020
Director Tools for Autonomous Media Production with a Team of Drones
Á Montes-Romero, A Torres-González, J Capitán, M Montagnuolo, ...
Applied Sciences 10 (4), 1494, 2020
22020
Autonomous Localization of Missing Items with Aerial Robots in an Aircraft Factory
JL Paneque, A Torres-González, JR Martínez-de Dios, JRA Ramírez, ...
Iberian Robotics conference, 179-189, 2017
22017
A Multiple-UAV Software Architecture for Autonomous Media Production⋆
I Mademlis, A Torres-González, J Capitán, R Cunha, B Guerreiro, ...
Signal Processing Computer vision and Deep Learning for Autonomous Systems …, 2019
12019
Autonomous cinematography with teams of drones
J Capitan, A Torres-Gonzalez, A Ollero
Workshop on Aerial Swarms. IEEE International Conference on Intelligent …, 2019
12019
Aerial Robot Coworkers for Autonomous Localization of Missing Tools in Manufacturing Plants
JR Martínez-de Dios, A Torres-González, JL Paneque, D Fuego-García, ...
2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1063-1069, 2018
12018
Cluster-based Localization and Tracking in Ubiquitous Computing Systems
JR Martínez-de Dios, A de San Bernabé-Clemente, A Torres-González, ...
Springer, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20