Παρακολούθηση
Ricardo Rodríguez-Estrella
Ricardo Rodríguez-Estrella
Investigador Titular C, CIBNOR, S.C.
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Raptors as indicators of environmental change in the scrub habitat of Baja California Sur, Mexico
R Rodríguez-Estrella, JA Donázar, F Hiraldo
Conservation Biology 12 (4), 921-925, 1998
1431998
Ecological, morphological and phylogenetic correlates of interspecific variation in plasma carotenoid concentration in birds
JL Tella, J Figuerola, JJ Negro, G Blanco, R Rodríguez‐Estrella, ...
Journal of Evolutionary Biology 17 (1), 156-164, 2004
922004
Conservation of the burrowing owl in western North America: issues, challenges, and recommendations
GL Holroyd, R Rodríguez-Estrella, SR Sheffield
Journal of Raptor Research 35 (4), 399-407, 2001
832001
Land use changes affect distributional patterns of desert birds in the Baja California peninsula, Mexico
R Rodríguez‐Estrella
Diversity and distributions 13 (6), 877-889, 2007
722007
Recruitment in long-lived birds: conceptual framework and behavioural mechanisms
E Danchin, B Cadiou, JY Monnat, R Rodríguez Estrella
Proceedings of the International Ornithological Congress 20, 1641-1656, 1991
691991
Escape Behavior and Predation Risk of Mainland and Island Spiny‐tailed Iguanas (Ctenosaura hemilopha)
MC Blázquez, R Rodríguez‐Estrella, M Delibes
Ethology 103 (12), 990-998, 1997
591997
Seasonal food habits of bobcats (Lynx rufus) in subtropical Baja California Sur, Mexico
M Delibes, SC Zapata, MC Blázquez, R Rodríguez-Estrella
Canadian Journal of Zoology 75 (3), 478-483, 1997
541997
A comparison of spectrophotometry and color charts for evaluating total plasma carotenoids in wild birds
JL Tella, JJ Negro, MG Forero, F Hiraldo, MC Blazquez, ...
Physiological Zoology 71 (6), 708-711, 1998
521998
Los oasis de la península de Baja California
LB ARRIAGA CABRERA, R RODRIGUEZ ESTRELLA
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, 1997
521997
Comparative food habits of Eagle Owl Bubo bubo and Great Horned Owl Bubo virginianus in six Paleartic and Neartic Biomes
Donázar, J.A., F. Hiraldo, M. Delibes, R.Estrella
Ornis Scandinavica 20, 298-306, 1989
471989
Results and evaluation of the first study of organochlorine contaminants (PCDDs, PCDFs, PCBs and DDTs), heavy metals and metalloids in birds from Baja California, México
B Jimenez, R Rodríguez-Estrella, R Merino, G Gomez, L Rivera, ...
Environmental Pollution 133 (1), 139-146, 2005
452005
Albinism in the crested caracara and other raptors in Baja California Sur, México
R Tinajero, R Rodríguez-Estrella
Journal of Raptor Research 44 (4), 325-328, 2010
432010
Predation by feral cats on birds at Isla Socorro Mexico
R Rodríguez-Estrella, G Arnaud, S Alvarez
Western Birds 22, 141-143, 1991
431991
Rapid postglacial diversification and long‐term stasis within the songbird genus Junco: phylogeographic and phylogenomic evidence
G Friis, P Aleixandre, R Rodríguez‐Estrella, AG Navarro‐Sigüenza, ...
Molecular Ecology 25 (24), 6175-6195, 2016
422016
Localized extinction of an arboreal desert lizard caused by habitat fragmentation
A Munguia-Vega, R Rodriguez-Estrella, WW Shaw, M Culver
Biological Conservation 157, 11-20, 2013
392013
Dieta estacional del coyote Canis latrans durante el periodo 1996-1997 en el desierto de vizcaíno, Baja California sur, México
KM GRAJALES-TAM, R Rodríguez-Estrella, J Cancino-Hernández
Acta Zoológica Mexicana 89, 17-28, 2003
392003
Quantification of low levels of organochlorine pesticides using small volumes
LB Rivera-Rodríguez, R Rodríguez-Estrella, JJ Ellington, JJ Evans
Environmental Pollution (Barking, Essex: 1987) 148 (2), 654-662, 2007
36*2007
Factores que condicionan la distribución y abundacia de las aves terrestres en el desierto xerófilo de Baja California Sur, México: el efecto de los cambios en el habitat por …
R Rodríguez Estrella
351997
Crested Caracara food habits in the cape region of Baja California, Mexico
R RodriguezEstrella, LBR RodrÍguez
Journal of Raptor Research 31 (3), 228-233, 1997
351997
Los oasis como parches atractivos para las aves terrestres residentes e invernantes
R Rodríguez-Estrella, L Rubio, E Pineda
Los Oasis de la Península de Baja California, México. Centro de …, 1997
341997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20