Παρακολούθηση
Panagiota G. Theodoridou
Panagiota G. Theodoridou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spatial analysis of groundwater levels using fuzzy logic and geostatistical tools
PG Theodoridou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Journal of Hydrology 555, 242-252, 2017
362017
Spatiotemporal geostatistical modeling of groundwater levels under a Bayesian framework using means of physical background
EA Varouchakis, PG Theodoridou, GP Karatzas
Journal of Hydrology 575, 487-498, 2019
302019
Decision-making tool for groundwater level spatial distribution and risk assessment using geostatistics in r
EA Varouchakis, PG Theodoridou, GP Karatzas
Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste 24 (1), 04019031, 2020
62020
Geostatistical analysis of groundwater level using Euclidean and non-Euclidean distance metrics and variable variogram fitting criteria
PG Theodoridou, GP Karatzas, EA Varouchakis, GA Corzo Perez
EGU General Assembly Conference Abstracts, 15340, 2015
32015
Regression Analysis and Risk Assessment of Groundwater Levels
P Theodoridou, E Varouchakis, G Karatzas
Proceedings 2 (11), 641, 2018
22018
GEOSTATISTICAL ANALYSIS OF GROUNDWATER LEVEL USING NON-EUCLIDEAN DISTANCE METRICS
PG Theodoridou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Space-time modelling of aquifer level using novel geostatistical tools
EA Varouchakis, PG Theodoridou, GP Karatzas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7