Παρακολούθηση
David Elsweiler
David Elsweiler
Chair for Information Science, University of Regensburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elsweiler.co.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards task-based personal information management evaluations
D Elsweiler, I Ruthven
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1492007
Exploiting food choice biases for healthier recipe recommendation
D Elsweiler, C Trattner, M Harvey
Proceedings of the 40th international acm sigir conference on research and …, 2017
1212017
Understanding casual-leisure information behaviour
D Elsweiler, ML Wilson, BK Lunn
New directions in information behaviour, 2011
1042011
Investigating the healthiness of internet-sourced recipes: implications for meal planning and recommender systems
C Trattner, D Elsweiler
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 489-498, 2017
1002017
Towards memory supporting personal information management tools
D Elsweiler, I Ruthven, C Jones
Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 (7 …, 2007
1002007
Food recommender systems: important contributions, challenges and future research directions
C Trattner, D Elsweiler
arXiv preprint arXiv:1711.02760, 2017
812017
Exploring memory in email refinding
D Elsweiler, M Baillie, I Ruthven
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 26 (4), 1-36, 2008
742008
You are what you eat: Learning user tastes for rating prediction
M Harvey, B Ludwig, D Elsweiler
International symposium on string processing and information retrieval, 153-164, 2013
672013
More than liking and bookmarking? Towards understanding Twitter favouriting behaviour
F Meier, DC Elsweiler, ML Wilson
Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2014
652014
Towards automatic meal plan recommendations for balanced nutrition
D Elsweiler, M Harvey
Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 313-316, 2015
572015
Casual-leisure Searching: the Exploratory Search scenarios that break our current models
ML Wilson, D Elsweiler
572010
What makes re-finding information difficult? A study of email re-finding
D Elsweiler, M Baillie, I Ruthven
European Conference on Information Retrieval, 568-579, 2011
562011
Understanding re-finding behavior in naturalistic email interaction logs
D Elsweiler, M Harvey, M Hacker
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
472011
The relative effects of knowledge, interest and confidence in assessing relevance
I Ruthven, M Baillie, D Elsweiler
Journal of Documentation, 2007
462007
Bringing the" healthy" into Food Recommenders.
D Elsweiler, M Harvey, B Ludwig, A Said
DMRS, 33-36, 2015
452015
Understanding casual-leisure information needs: a diary study in the context of television viewing
D Elsweiler, S Mandl, B Kirkegaard Lunn
Proceedings of the third symposium on Information interaction in context, 25-34, 2010
422010
Engaging and maintaining a sense of being informed: Understanding the tasks motivating twitter search
D Elsweiler, M Harvey
Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (2 …, 2015
382015
Estimating the Healthiness of Internet Recipes: a cross-sectional study
C Trattner, D Elsweiler, S Howard
Frontiers in public health 5, 2017
352017
Learning user tastes: a first step to generating healthy meal plans
M Harvey, B Ludwig, D Elsweiler
First international workshop on recommendation technologies for lifestyle …, 2012
312012
Supporting human memory in personal information management
D Elsweiler
University of Strathclyde, 2007
312007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20