Παρακολούθηση
Andre DeHon
Andre DeHon
University of Pennsylvania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reconfigurable computing: the theory and practice of FPGA-based computation
S Hauck, A DeHon
Elsevier, 2010
8692010
MATRIX: a reconfigurable computing architecture with configurable instruction distribution and deployable resources
Mirsky, DeHon
1996 Proceedings IEEE Symposium on FPGAs for Custom Computing Machines, 157-166, 1996
8261996
Reconfigurable architectures for general-purpose computing
A DeHon
Massachusetts Institute of Technology, 1996
6941996
The density advantage of configurable computing
A DeHon
Computer 33 (4), 41-49, 2000
6172000
Array-based architecture for FET-based, nanoscale electronics
A DeHon
IEEE transactions on Nanotechnology 2 (1), 23-32, 2003
5812003
DPGA-coupled microprocessors: Commodity ICs for the early 21st century
A DeHon
Proceedings of IEEE Workshop on FPGA's for Custom Computing Machines, 31-39, 1994
4511994
Reconfigurable computing: what, why, and implications for design automation
A DeHon, J Wawrzynek
Proceedings of the 36th annual ACM/IEEE Design Automation Conference, 610-615, 1999
4101999
A first generation DPGA implementation
A Tau
Proc. 3rd Canadian Workshop of field Programmable Devices, 138-143, 1995
3941995
Stream Computations Organized for Reconfigurable Execution (SCORE) Extended Abstract
E Caspi, M Chu, R Huang, J Yeh, J Wawrzynek, A DeHon
Field-Programmable Logic and Applications: The Roadmap to Reconfigurable …, 2000
3872000
DPGA utilization and application
A DeHon
Proceedings of the 1996 ACM fourth international symposium on Field …, 1996
3691996
Balancing interconnect and computation in a reconfigurable computing array (or, why you don't really want 100% LUT utilization)
A DeHon
Proceedings of the 1999 ACM/SIGDA seventh international symposium on Field …, 1999
3671999
HSRA: High-speed, hierarchical synchronous reconfigurable array
W Tsu, K Macy, A Joshi, R Huang, N Walker, T Tung, O Rowhani, ...
Proceedings of the 1999 ACM/SIGDA seventh international symposium on Field …, 1999
3411999
Dynamically programmable gate array with multiple contexts
A DeHon, TF Knight Jr, E Tau, M Bolotski, I Eslick, D Chen, J Brown
US Patent 5,742,180, 1998
3381998
Nanowire-based programmable architectures
A DeHon
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC) 1 (2), 109-162, 2005
3082005
Dynamically programmable gate arrays: A step toward increased computational density
A DeHon
Fourth Canadian Workshop on Field Programmable Devices 47, 54, 1996
2831996
Reconfigurable computing architectures
R Tessier, K Pocek, A DeHon
Proceedings of the IEEE 103 (3), 332-354, 2015
2772015
Array-based architecture for molecular electronics
A DeHon, CM Lieber
US Patent 7,073,157, 2006
2722006
Stochastic assembly of sublithographic nanoscale interfaces
A DeHon, P Lincoln, JE Savage
IEEE transactions on Nanotechnology 2 (3), 165-174, 2003
2612003
Seeking solutions in configurable computing
WH Mangione-Smith, B Hutchings, D Andrews, A DeHon, C Ebeling, ...
Computer 30 (12), 38-43, 1997
2591997
DPGA-coupled microprocessors
A DeHon, M Bolotski, TF Knight Jr
US Patent 6,052,773, 2000
2552000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20