Παρακολούθηση
Thanh-Toan Do
Thanh-Toan Do
Senior Lecturer, Monash University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα monash.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning to hash with binary deep neural network
TT Do, AD Doan, NM Cheung
European Conference on Computer Vision, 219-234, 2016
1912016
AffordanceNet: An end-to-end deep learning approach for object affordance detection
TT Do, A Nguyen, I Reid
ICRA, 2018, 2018
1882018
Real-time Monocular Object Instance 6D Pose Estimation
TT Do, T Pham, M Cai, I Reid
BMVC, 2018, 2018
135*2018
Image-based vehicle analysis using deep neural network: A systematic study
Y Zhou, H Nejati, TT Do, NM Cheung, L Cheah
2016 IEEE international conference on digital signal processing (DSP), 276-280, 2016
992016
Bayesian Generative Active Deep Learning
T Tran, TT Do, I Reid, G Carneiro
International Conference on Machine Learning (ICML), 2019, 2019
642019
Selective deep convolutional features for image retrieval
T Hoang, TT Do, DK Le Tan, NM Cheung
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 1600-1608, 2017
582017
Accessible melanoma detection using smartphones and mobile image analysis
TT Do, T Hoang, V Pomponiu, Y Zhou, Z Chen, NM Cheung, D Koh, A Tan, ...
IEEE Transactions on Multimedia 20 (10), 2849-2864, 2018
512018
SDRSAC: Semidefinite-Based Randomized Approach for Robust Point Cloud Registration without Correspondences
H Le, TT Do, T Hoang, NM Cheung
CVPR 2019, 2019
452019
Deluding image recognition in SIFT-based CBIR systems
TT Do, E Kijak, T Furon, L Amsaleg
Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Multimedia in forensics, Security and …, 2010
452010
MediaEval 2017 Predicting Media Interestingness Task
CH Demarty, M Sjöberg, B Ionescu, TT Do, M Gygli, NQK Duong
MediaEval Workshop, 2017
442017
Face recognition using co-occurrence histograms of oriented gradients
TT Do, E Kijak
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
442012
A Theoretically Sound Upper Bound on the Triplet Loss for Improving the Efficiency of Deep Distance Metric Learning
TT Do, T Tran, I Reid, V Kumar, T Hoang, G Carneiro
CVPR 2019, 2019
422019
Compact Trilinear Interaction for Visual Question Answering
T Do, TT Do, H Tran, E Tjiputra, QD Tran
ICCV 2019, 2019
392019
Simultaneous feature aggregating and hashing for large-scale image search
TT Do, DKL Tan, TT Pham, NM Cheung
CVPR, 2017, 2017
392017
Early melanoma diagnosis with mobile imaging
TT Do, Y Zhou, H Zheng, NM Cheung, D Koh
2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2014
392014
Method and device for analysing an image
TT Do, Y Zhou, V Pomponiu, NM Cheung, DCI Koh, TS Hoon
US Patent 10,499,845, 2019
382019
Real-Time 6DOF Pose Relocalization for Event Cameras with Stacked Spatial LSTM Networks
A Nguyen, TT Do, DG Caldwell, NG Tsagarakis
CVPR Workshops 2019, 2019
382019
SceneCut: Joint Geometric and Object Segmentation for Indoor Scenes
T Pham, TT Do, N Sünderhauf, I Reid
ICRA, 2018, 2017
382017
Smartphone and mobile image processing for assisted living: Health-monitoring apps powered by advanced mobile imaging algorithms
H Nejati, V Pomponiu, TT Do, Y Zhou, S Iravani, NM Cheung
IEEE Signal Processing Magazine 33 (4), 30-48, 2016
372016
Overcoming Data Limitation in Medical Visual Question Answering
BD Nguyen, TT Do, BX Nguyen, T Do, E Tjiputra, QD Tran
MICCAI 2019, 2019
362019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20