Παρακολούθηση
Oier Lopez de Lacalle
Oier Lopez de Lacalle
Universtity of the Basque Country
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ehu.eus
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Random walks for knowledge-based word sense disambiguation
E Agirre, O López de Lacalle, A Soroa
Computational Linguistics 40 (1), 57-84, 2014
3002014
Knowledge-Based WSD and Specific Domains: Performing Better than Generic Supervised WSD.
E Agirre, OL De Lacalle, A Soroa, I Fakultatea
IJCAI, 1501-1506, 2009
1402009
Two graph-based algorithms for state-of-the-art WSD
E Agirre, D Martínez, OL De Lacalle, A Soroa
Proceedings of the 2006 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2006
1322006
Clustering wordnet word senses
E Agirre, OL De Lacalle
RANLP 260, 121-130, 2003
1172003
Semeval-2010 task 17: All-words word sense disambiguation on a specific domain
E Agirre, OL De Lacalle, C Fellbaum, SK Hsieh, M Tesconi, M Monachini, ...
Proceedings of the 5th international workshop on semantic evaluation, 75-80, 2010
1052010
Publicly Available Topic Signatures for all WordNet Nominal Senses.
E Agirre, OL De Lacalle
LREC, 2004
822004
Two birds with one stone: learning semantic models for text categorization and word sense disambiguation
R Navigli, S Faralli, A Soroa, O de Lacalle, E Agirre
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
682011
Evaluating and optimizing the parameters of an unsupervised graph-based WSD algorithm
E Agirre, D Martínez, OL De Lacalle, A Soroa
Proceedings of TextGraphs: the First Workshop on Graph Based Methods for …, 2006
632006
The RST Basque TreeBank: an online search interface to check rhetorical relations
M Iruskieta, MJ Aranzabe, AD de Ilarraza, I Gonzalez, M Lersundi, ...
4th Workshop” RST and Discourse Studies”, Brasil, 2013
542013
Ubc-alm: Combining k-nn with svd for wsd
E Agirre, OL de Lacalle
Proceedings of the fourth international workshop on semantic evaluations …, 2007
512007
On the use of automatically acquired examples for all-nouns word sense disambiguation
D Martinez, OL de Lacalle, E Agirre
Journal of Artificial Intelligence Research 33, 79-107, 2008
392008
On robustness and domain adaptation using SVD for word sense disambiguation
E Agirre, OL De Lacalle
Proceedings of the 22nd International Conference on Computational …, 2008
392008
Supervised domain adaption for wsd
E Agirre, OL de Lacalle
Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the ACL (EACL …, 2009
362009
Approximating hierarchy-based similarity for WordNet nominal synsets using topic signatures
E Agirre, E Alfonseca, OL De Lacalle
Proceedings of GWC-04, 2nd global WordNet conference, 15-22, 2004
342004
Unsupervised relation extraction with general domain knowledge
OL De Lacalle, M Lapata
Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2013
332013
The risk of sub-optimal use of open source NLP software: UKB is inadvertently state-of-the-art in knowledge-based WSD
E Agirre, OL de Lacalle, A Soroa
arXiv preprint arXiv:1805.04277, 2018
322018
Semeval-2007 task 01: Evaluating wsd on cross-language information retrieval
E Agirre, O Lopez de Lacalle, B Magnini, A Otegi, G Rigau, P Vossen
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 908-917, 2007
262007
Matching cultural heritage items to wikipedia
E Agirre, A Barrena, OL De Lacalle, A Soroa, S Fernando, M Stevenson
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
252012
Word sense-aware machine translation: Including senses as contextual features for improved translation models
S Neale, L Gomes, E Agirre, OL de Lacalle, A Branco
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
242016
PATHS–Exploring Digital Cultural Heritage Spaces
M Hall, E Agirre, N Aletras, R Bergheim, K Chandrinos, P Clough, ...
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 500-503, 2012
232012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20