Παρακολούθηση
Himanshu Khurana
Himanshu Khurana
Honeywell International Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα Honeywell.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart-grid security issues
H Khurana, M Hadley, N Lu, DA Frincke
IEEE Security & Privacy 8 (1), 81-85, 2010
7572010
Detecting false data injection attacks on dc state estimation
RB Bobba, KM Rogers, Q Wang, H Khurana, K Nahrstedt, TJ Overbye
Preprints of the first workshop on secure control systems, CPSWEEK 2010, 2010
5172010
Intrusion detection for advanced metering infrastructures: Requirements and architectural directions
R Berthier, WH Sanders, H Khurana
2010 First IEEE International Conference on Smart Grid Communications, 350-355, 2010
2982010
System and method for insider threat detection
H Khurana, V Guralnik, R Shanley
US Patent 8,793,790, 2014
2822014
RRE: A game-theoretic intrusion response and recovery engine
SA Zonouz, H Khurana, WH Sanders, TM Yardley
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 25 (2), 395-406, 2013
2592013
An authenticated control framework for distributed voltage support on the smart grid
KM Rogers, R Klump, H Khurana, AA Aquino-Lugo, TJ Overbye
IEEE Transactions on Smart Grid 1 (1), 40-47, 2010
2392010
Attribute-sets: A practically motivated enhancement to attribute-based encryption
R Bobba, H Khurana, M Prabhakaran
European symposium on research in computer security, 587-604, 2009
2192009
Time valid one-time signature for time-critical multicast data authentication
Q Wang, H Khurana, Y Huang, K Nahrstedt
IEEE INFOCOM 2009, 1233-1241, 2009
1122009
Design principles for power grid cyber-infrastructure authentication protocols
H Khurana, R Bobba, T Yardley, P Agarwal, E Heine
2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10, 2010
982010
Towards a taxonomy of attacks against energy control systems
T Fleury, H Khurana, V Welch
International Conference on Critical Infrastructure Protection, 71-85, 2008
822008
Scalable security and accounting services for content-based publish/subscribe systems
H Khurana, RK Koleva
International Journal of E-Business Research (IJEBR) 2 (3), 1-16, 2006
802006
MIS: Malicious nodes identification scheme in network-coding-based peer-to-peer streaming
Q Wang, L Vu, K Nahrstedt, H Khurana
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-5, 2010
712010
Enhancing grid measurements: Wide area measurement systems, NASPInet, and security
RB Bobba, J Dagle, E Heine, H Khurana, WH Sanders, P Sauer, ...
IEEE Power and Energy Magazine 10 (1), 67-73, 2011
692011
Using attribute-based access control to enable attribute-based messaging
R Bobba, O Fatemieh, F Khan, CA Gunter, H Khurana
2006 22nd Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC'06), 403-413, 2006
672006
PBES: a policy based encryption system with application to data sharing in the power grid
R Bobba, H Khurana, M AlTurki, F Ashraf
Proceedings of the 4th international symposium on information, computer, and …, 2009
632009
Lossless compression of synchronized phasor measurements
R Klump, P Agarwal, JE Tate, H Khurana
IEEE PES general meeting, 1-7, 2010
582010
Smart-grid-enabled load and distributed generation as a reactive resource
KM Rogers, R Klump, H Khurana, TJ Overbye
2010 Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 1-8, 2010
512010
Attribute-based messaging: Access control and confidentiality
R Bobba, O Fatemieh, F Khan, A Khan, CA Gunter, H Khurana, ...
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 13 (4), 1-35, 2010
502010
Staying in control: Cybersecurity and the modern electric grid
J Hull, H Khurana, T Markham, K Staggs
IEEE Power and Energy Magazine 10 (1), 41-48, 2011
492011
Palantir: a framework for collaborative incident response and investigation
H Khurana, J Basney, M Bakht, M Freemon, V Welch, R Butler
Proceedings of the 8th Symposium on Identity and Trust on the Internet, 38-51, 2009
472009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20