Παρακολούθηση
Koustubha Bhat
Koustubha Bhat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vu.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Practical byte-granular memory blacklisting using califorms
H Sasaki, MA Arroyo, MTI Ziad, K Bhat, K Sinha, S Sethumadhavan
Proceedings of the 52nd Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2019
382019
VSync: push-button verification and optimization for synchronization primitives on weak memory models
J Oberhauser, RLL Chehab, D Behrens, M Fu, A Paolillo, L Oberhauser, ...
Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural …, 2021
372021
Probeguard: Mitigating probing attacks through reactive program transformations
K Bhat, E Van Der Kouwe, H Bos, C Giuffrida
Proceedings of the Twenty-Fourth International Conference on Architectural …, 2019
142019
OSIRIS: Efficient and Consistent Recovery of Compartmentalized Operating Systems
K Bhat, D Vogt, E van der Kouwe, B Gras, L Sambuc, AS Tanenbaum, ...
46th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), 2016
132016
FIRestarter: Practical Software Crash Recovery with Targeted Library-level Fault Injection
K Bhat, E van der Kouwe, H Bos, C Giuffrida
51st IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), 2021
62021
Fine Grained Dataflow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
30th {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 21), 2021
32021
AtoMig: Automatically Migrating Millions Lines of Code from TSO to WMM
M Beck, K Bhat, L Stričević, G Chen, D Behrens, M Fu, V Vafeiadis, ...
22023
Precise Dynamic Data Flow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
Poster: Precise Dynamic Dataflow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, S Jana, K Bhat
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9