Dionysios Tsoukalas
Dionysios Tsoukalas
Dialog Semiconductor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diasemi.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speech enhancement based on audible noise suppression
DE Tsoukalas, JN Mourjopoulos, G Kokkinakis
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 5 (6), 497-514, 1997
2911997
Speech enhancement using psychoacoustic criteria
D Tsoukalas, M Paraskevas, J Mourjopoulos
1993 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1993
1081993
Perceptual filters for audio signal enhancement
DE Tsoukalas, J Mourjopoulos, G Kokkinakis
Journal of the audio Engineering Society 45 (1/2), 22-36, 1997
541997
Blind estimation and suppression of late reverberation utilising auditory masking
A Tsilfidis, J Mourjopoulos, D Tsoukalas
2008 Hands-Free Speech Communication and Microphone Arrays, 208-211, 2008
132008
Neural network mapping to subjective spectra of music sounds
J Mourjopoulos, D Tsoukalas
Journal of the Audio Engineering Society 40 (4), 253-259, 1992
131992
Neural network mapping to subjective spectra of music sounds
J Mourjopoulos, D Tsoukalas
Journal of the Audio Engineering Society 40 (4), 253-259, 1992
131992
Improving the intelligibility of noisy speech using an audible noise suppression technique
DE Tsoukalas, J Mourjopoulos, G Kokkinakis
Fifth European Conference on Speech Communication and Technology, 1997
81997
Multiband analysis and equalization of loudspeaker responses
G Karachalios, D Tsoukalas, J Mourjopoulos
Audio Engineering Society Convention 98, 1995
71995
Speech Enhancement Based on Audible Noise Suppression, Nov. 1997
DE Tsoukalas
vol 5, 497-512, 0
6
Jither: the effects of jitter and dither for 1-bit audio PWM signals
AC Floros, JN Mourjopoulos, DE Tsoukalas
Audio Engineering Society Convention 106, 1999
51999
Time-frequency mapping based on non-uniform smoothed spectral representations
P Hatziantoniou, D Tsoukalas, J Mourjopoulos, S Salamouris
1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1999
41999
Low bit-rate speech coding by perceptually optimized noise excitation modulation
D Tsoukalas, J Mourjopoulos, G Kokkinakis
Signal processing 56 (1), 77-89, 1997
41997
A Frequency-Domain Noise Gate Using Psychoacoustic Criteria
DE Tsoukalas, J Mourjopoulos
Audio Engineering Society Convention 96, 1994
41994
A Prony method for high-quality audio coding
M Paraskevas, D Tsoukalas, J Mourjopoulos
1993 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1993
21993
Neural Network Speech Enhancer Utilizing Masking Properties
DE Tsoukalas, J Mourjopoulos, G Kokkinakis
Third European Conference on Speech Communication and Technology, 1993
21993
Audio noise cancellation using a subjective signal representation
DE Tsoukalas, J Mourjopoulos, G Kokkinakis
Proceedings of 13th International Conference on Digital Signal Processing 2 …, 1997
11997
Very Low-Bitrate Speech Coding Using Perceptually-Derived Spectral Data
D Tsoukalas, J Mouropoulos, G Kokkinakis
Fourth European Conference on Speech Communication and Technology, 1995
11995
Perceptual Analysis of Music Signals by Neural Network
D Tsoukalas, J Mourjopoulos
ACOUSTICS BULLETIN 18, 18-18, 1993
1993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18