Παρακολούθηση
Srikanta Bedathur
Srikanta Bedathur
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.iitd.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards time-aware link prediction in evolving social networks
T Tylenda, R Angelova, S Bedathur
Proceedings of the 3rd workshop on social network mining and analysis, 1-10, 2009
2992009
Fast and accurate estimation of shortest paths in large graphs
A Gubichev, S Bedathur, S Seufert, G Weikum
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
2182010
A language modeling approach for temporal information needs
K Berberich, S Bedathur, O Alonso, G Weikum
Advances in Information Retrieval: 32nd European Conference on IR Research …, 2010
2022010
Ferrari: Flexible and efficient reachability range assignment for graph indexing
S Seufert, A Anand, S Bedathur, G Weikum
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1009-1020, 2013
1462013
A time machine for text search
K Berberich, S Bedathur, T Neumann, G Weikum
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1242007
Engineering a fast online persistent suffix tree construction
SJ Bedathur, JR Haritsa
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 720-731, 2004
752004
Sparqling kleene: fast property paths in RDF-3X
A Gubichev, SJ Bedathur, S Seufert
First International Workshop on Graph Data Management Experiences and …, 2013
642013
Using word embeddings for information retrieval: How collection and term normalization choices affect performance
D Roy, D Ganguly, S Bhatia, S Bedathur, M Mitra
Proceedings of the 27th ACM international conference on information and …, 2018
562018
Bridging the Terminology Gap in Web Archive Search.
K Berberich, SJ Bedathur, M Sozio, G Weikum
WebDB, 2009
562009
Time will tell: Leveraging temporal expressions in ir
I Arikan, S Bedathur, K Berberich
Second ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 2009
462009
Durable top-k search in document archives
U Leong Hou, N Mamoulis, K Berberich, S Bedathur
Proceedings of the 2010 international conference on Management of data …, 2010
432010
Interesting-phrase mining for ad-hoc text analytics
S Bedathur, K Berberich, J Dittrich, N Mamoulis, G Weikum
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 1348-1357, 2010
402010
Temporal diversification of search results
K Berberich, S Bedathur
SIGIR 2013 Workshop on Time-aware Information Access, 2013
372013
Efficiently answering regular simple path queries on large labeled networks
S Wadhwa, A Prasad, S Ranu, A Bagchi, S Bedathur
Proceedings of the 2019 international conference on management of data, 1463 …, 2019
352019
Incorporating terminology evolution for query translation in text retrieval with association rules
AC Kaluarachchi, AS Varde, S Bedathur, G Weikum, J Peng, A Feldman
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
352010
Index maintenance for time-travel text search
A Anand, S Bedathur, K Berberich, R Schenkel
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
342012
Computing n-gram statistics in MapReduce
K Berberich, S Bedathur
Proceedings of the 16th International Conference on Extending Database …, 2013
332013
Efficient temporal keyword search over versioned text
A Anand, S Bedathur, K Berberich, R Schenkel
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
302010
Arrow: Approximating reachability using random walks over web-scale graphs
N Sengupta, A Bagchi, M Ramanath, S Bedathur
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 470-481, 2019
292019
Antourage: mining distance-constrained trips from flickr
S Jain, S Seufert, S Bedathur
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 1121-1122, 2010
292010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20