Παρακολούθηση
Jaehyuk Lee
Jaehyuk Lee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hacking in darkness: Return-oriented programming against secure enclaves
J Lee, J Jang, Y Jang, N Kwak, Y Choi, C Choi, T Kim, M Peinado, ...
26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17), 523-539, 2017
2052017
SGX-Bomb: Locking down the processor via Rowhammer attack
Y Jang, J Lee, S Lee, T Kim
Proceedings of the 2nd Workshop on System Software for Trusted Execution, 1-6, 2017
1612017
OpenSGX: An Open Platform for SGX Research.
P Jain, SJ Desai, MW Shih, T Kim, SM Kim, JH Lee, C Choi, Y Shin, ...
NDSS 16, 21-24, 2016
1312016
Privatezone: Providing a private execution environment using arm trustzone
J Jang, C Choi, J Lee, N Kwak, S Lee, Y Choi, BB Kang
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 15 (5), 797-810, 2016
542016
A Rule Extraction Method Using Relevance Factor for FMM Neural Networks
SK Lee, JH Lee, HJ Kim
KIPS Transactions on Software and Data Engineering 2 (5), 341-346, 2013
12013
autofz: Automated Fuzzer Composition at Runtime
YF Fu, J Lee, T Kim
arXiv preprint arXiv:2302.12879, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6