Παρακολούθηση
Wenke Lee
Wenke Lee
John P. Imlay Jr. Chair and Professor of Computer Science at Georgia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data mining approaches for intrusion detection
W Lee, SJ Stolfo
Proceedings of the 7th USENIX Security Symposium, 1998
21651998
A data mining framework for building intrusion detection models
W Lee, SJ Stolfo, KW Mok
Proceedings of the 1999 IEEE Symposium on Security and Privacy (Cat. No …, 1999
20191999
Intrusion detection in wireless ad-hoc networks
Y Zhang, W Lee
Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing …, 2000
17742000
BotMiner: clustering analysis of network traffic for protocol-and structure-independent botnet detection
G Gu, R Perdisci, J Zhang, W Lee
Proceedings of the 17th USENIX Security Symposium, 139-154, 2008
16252008
A framework for constructing features and models for intrusion detection systems
W Lee, SJ Stolfo
ACM transactions on Information and system security (TiSSEC) 3 (4), 227-261, 2000
12942000
BotSniffer: Detecting botnet command and control channels in network traffic
G Gu, J Zhang, W Lee
Proceedings of the 15th Network and Distributed System Security Symposium, 2008
12652008
Bothunter: Detecting malware infection through ids-driven dialog correlation
G Gu, P Porras, V Yegneswaran, M Fong, W Lee
Proceedings of 16th USENIX Security Symposium, 12, 2007
11902007
Intrusion detection techniques for mobile wireless networks
Y Zhang, W Lee, YA Huang
Wireless Networks 9, 545-556, 2003
10952003
Ether: malware analysis via hardware virtualization extensions
A Dinaburg, P Royal, M Sharif, W Lee
Proceedings of the 15th ACM conference on Computer and communications …, 2008
10672008
Information-theoretic measures for anomaly detection
W Lee, D Xiang
Proceedings 2001 IEEE Symposium on Security and Privacy. S&P 2001, 130-143, 2000
9232000
Cost-based modeling for fraud and intrusion detection: Results from the JAM project
SJ Stolfo, W Fan, W Lee, A Prodromidis, PK Chan
Proceedings DARPA Information Survivability Conference and Exposition …, 2000
8722000
Chex: statically vetting android apps for component hijacking vulnerabilities
L Lu, Z Li, Z Wu, W Lee, G Jiang
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
8622012
Method and system for using intelligent agents for financial transactions, services, accounting, and advice
D Schutzer, WH Forster Jr, H Hu, W Lee, SJ Stolfo, W Fan
US Patent 5,920,848, 1999
7781999
A cooperative intrusion detection system for ad hoc networks
Y Huang, W Lee
Proceedings of the 1st ACM workshop on Security of ad hoc and sensor …, 2003
7742003
From Throw-Away Traffic to Bots: Detecting the Rise of DGA-Based Malware.
M Antonakakis, R Perdisci, Y Nadji, N Vasiloglou II, S Abu-Nimeh, W Lee, ...
USENIX Security Symposium, 491-506, 2012
7282012
Lares: An architecture for secure active monitoring using virtualization
BD Payne, M Carbone, M Sharif, W Lee
2008 IEEE Symposium on Security and Privacy (sp 2008), 233-247, 2008
6842008
Building a dynamic reputation system for DNS
M Antonakakis, R Perdisci, D Dagon, W Lee, N Feamster
19th USENIX Security Symposium, 2010
6772010
Anomaly detection using call stack information
HH Feng, OM Kolesnikov, P Fogla, W Lee, W Gong
Security and Privacy, 2003. Proceedings. 2003 IEEE Symposium on, 62-75, 2003
6492003
Adaptive intrusion detection: A data mining approach
W Lee, SJ Stolfo, KW Mok
Artificial Intelligence Review 14, 533-567, 2000
5882000
Modeling Botnet Propagation Using Time Zones.
D Dagon, CC Zou, W Lee
NDSS 6, 2-13, 2006
5672006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20