Anne Koziolek (Martens)
Anne Koziolek (Martens)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software architecture optimization methods: A systematic literature review
A Aleti, B Buhnova, L Grunske, A Koziolek, I Meedeniya
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (5), 658-683, 2012
3352012
Automatically improve software architecture models for performance, reliability, and cost using evolutionary algorithms
A Martens, H Koziolek, S Becker, R Reussner
Proceedings of the first joint WOSP/SIPEW international conference on …, 2010
2242010
The Palladio component model
R Reussner, S Becker, E Burger, J Happe, M Hauck, A Koziolek, ...
KIT, Fakultät für Informatik, 2011
1452011
Modeling and simulating software architectures: The Palladio approach
RH Reussner, S Becker, J Happe, R Heinrich, A Koziolek
MIT Press, 2016
1422016
PerOpteryx: automated application of tactics in multi-objective software architecture optimization
A Koziolek, H Koziolek, R Reussner
Proceedings of the joint ACM SIGSOFT conference--QoSA and ACM SIGSOFT …, 2011
1312011
Performance-oriented DevOps: A research agenda
A Brunnert, A van Hoorn, F Willnecker, A Danciu, W Hasselbring, C Heger, ...
arXiv preprint arXiv:1508.04752, 2015
1132015
Quantitative evaluation of model-driven performance analysis and simulation of component-based architectures
F Brosig, P Meier, S Becker, A Koziolek, H Koziolek, S Kounev
IEEE Transactions on Software Engineering 41 (2), 157-175, 2014
852014
Detection and solution of software performance antipatterns in palladio architectural models
C Trubiani, A Koziolek
Proceeding of the second joint WOSP/SIPEW international conference on …, 2011
762011
Modeling run-time adaptation at the system architecture level in dynamic service-oriented environments
N Huber, A van Hoorn, A Koziolek, F Brosig, S Kounev
Service Oriented Computing and Applications 8 (1), 73-89, 2014
592014
A process to effectively identify “Guilty” performance antipatterns
V Cortellessa, A Martens, R Reussner, C Trubiani
Fundamental Approaches to Software Engineering, 368-382, 2010
522010
Automated improvement of software architecture models for performance and other quality attributes
A Koziolek
Ph. D. dissertation, Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation …, 2011
502011
An industrial case study of performance and cost design space exploration
T De Gooijer, A Jansen, H Koziolek, A Koziolek
Proceedings of the 3rd ACM/SPEC International Conference on Performance …, 2012
492012
Automatic, model-based software performance improvement for component-based software designs
A Martens, H Koziolek
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 253 (1), 77-93, 2009
432009
Towards a generic quality optimisation framework for component-based system models
A Koziolek, R Reussner
Proceedings of the 14th international ACM Sigsoft symposium on Component …, 2011
422011
A hybrid approach for multi-attribute qos optimisation in component based software systems
A Martens, D Ardagna, H Koziolek, R Mirandola, R Reussner
International Conference on the Quality of Software Architectures, 84-101, 2010
422010
Identifying Outdated Requirements Based on Source Code Changes
EB Charrada, A Koziolek, M Glinz
Proceedings of the 20th International Requirements Engineering Conference …, 2012
402012
Hybrid multi-attribute QoS optimization in component based software systems
A Koziolek, D Ardagna, R Mirandola
Journal of Systems and Software 86 (10), 2542-2558, 2013
382013
From monolithic to component-based performance evaluation of software architectures
A Martens, H Koziolek, L Prechelt, R Reussner
Empirical Software Engineering 16 (5), 587-622, 2011
382011
An industrial case study on quality impact prediction for evolving service-oriented software
H Koziolek, B Schlich, C Bilich, R Weiss, S Becker, K Krogmann, M Trifu, ...
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
352011
Survivability evaluation of gas, water and electricity infrastructures
A Avritzer, L Carnevali, H Ghasemieh, L Happe, BR Haverkort, A Koziolek, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 310, 5-25, 2015
342015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20