Παρακολούθηση
Verónica Orvalho
Verónica Orvalho
Professor of Computer Science, Porto University, Instituto Telecomunicacoes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fc.up.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A practical appearance model for dynamic facial color
J Jimenez, T Scully, N Barbosa, C Donner, X Alvarez, T Vieira, P Matts, ...
ACM SIGGRAPH Asia 2010 papers, 1-10, 2010
842010
LIFEisGAME prototype: A serious game about emotions for children with autism spectrum disorders.
S Alves, A Marques, C Queirós, V Orvalho
PsychNology Journal 11 (3), 2013
762013
A Facial Rigging Survey
V Orvalho, P Bastos, B Oliveira, X Alvarez
Eurographics 2012-State of the Art Reports, 183-204, 2012
752012
Improving communication skills of children with ASDs through interaction with virtual characters
B Abirached, Y Zhang, JK Aggarwal, B Tamersoy, T Fernandes, ...
2011 IEEE 1st international conference on serious games and applications for …, 2011
672011
The rocketbox library and the utility of freely available rigged avatars
M Gonzalez-Franco, E Ofek, Y Pan, A Antley, A Steed, B Spanlang, ...
Frontiers in virtual reality, 20, 2020
472020
LIFEisGAME: A facial character animation system to help recognize facial expressions
T Fernandes, S Alves, J Miranda, C Queirós, V Orvalho
International Conference on ENTERprise Information Systems, 423-432, 2011
412011
Real-time emotion recognition novel method for geometrical facial features extraction
C Loconsole, CR Miranda, G Augusto, A Frisoli, V Orvalho
2014 International Conference on Computer Vision Theory and Applications …, 2014
402014
Shape your body: control a virtual silhouette using body motion
L Leite, V Orvalho
CHI'12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1913-1918, 2012
382012
Transferring the rig and animations from a character to different face models
VC Orvalho, E Zacur, A Susin
Computer Graphics Forum 27 (8), 1997-2012, 2008
382008
Does my face FIT?: A face image task reveals structure and distortions of facial feature representation
CT Fuentes, C Runa, XA Blanco, V Orvalho, P Haggard
PloS one 8 (10), e76805, 2013
322013
An interactive game for teaching facial expressions to children with autism spectrum disorders
S Jain, B Tamersoy, Y Zhang, JK Aggarwal, V Orvalho
2012 5th International Symposium on Communications, Control and Signal …, 2012
312012
Feasibility and acceptability of an exergame intervention for schizophrenia
C Campos, F Mesquita, A Marques, MJ Trigueiro, V Orvalho, NBF Rocha
Psychology of Sport and Exercise 19, 50-58, 2015
252015
Sketch express: A sketching interface for facial animation
JC Miranda, X Alvarez, J Orvalho, D Gutierrez, AA Sousa, V Orvalho
Computers & Graphics 36 (6), 585-595, 2012
242012
Easy rigging of face by automatic registration and transfer of skinning parameters
L Dutreve, A Meyer, V Orvalho, S Bouakaz
International Conference on Computer Vision and Graphics, 333-341, 2010
192010
Reusable facial rigging and animation: Create once, use many
V Orvalho
no. June, 2007
192007
Interactive technology: teaching people with autism to recognize facial emotions
JC Miranda, T Fernandes, AA Sousa, V Orvalho
Autism Spectrum Disorders-From Genes to Environment, 299-312, 2011
182011
Sketch express: facial expressions made easy
JC Miranda, X Alvarez, J Orvalho, D Gutierrez, AA Sousa, V Orvalho
Proceedings of the Eighth Eurographics Symposium on Sketch-Based Interfaces …, 2011
182011
Anim-actor: understanding interaction with digital puppetry using low-cost motion capture
L Leite, V Orvalho
Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Computer …, 2011
172011
Facial synthesys of 3D avatars for therapeutic applications
BK Wiederhold, G Riva
Annu. Rev. Cyberther. Telemed. 2009 Adv. Technol. Behav. Soc. Neurosci. 144, 96, 2009
172009
Mani-pull-action: Hand-based digital puppetry
L LEite, V Orvalho
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 1 (EICS), 1-16, 2017
162017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20