Παρακολούθηση
Eugen Borcoci
Eugen Borcoci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elcom.pub.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient media streaming with collaborative terminals for the smart city environment
JM Batalla, P Krawiec, CX Mavromoustakis, G Mastorakis, N Chilamkurti, ...
IEEE Communications Magazine 55 (1), 98-104, 2017
412017
A novel architecture for multimedia distribution based on content-aware networking
E Borcoci, D Negru, C Timmerer
2010 Third International Conference on Communication Theory, Reliability …, 2010
402010
On multi-controller placement optimization in software defined networking-based wans
E Borcoci, R Badea, SG Obreja, M Vochin
ICN 2015, 273, 2015
382015
End-to-end quality of service provisioning through an integrated management system for multimedia content delivery
T Ahmed, AH Asgari, A Mehaoua, E Borcoci, L Berti-Equille, K Georgios
Computer Communications 30 (3), 638-651, 2007
362007
WiMAX technology support for applications in environmental monitoring, fire prevention and telemedicine
E Guainella, E Borcoei, M Katz, P Neves, M Curado, F Andreotti, E Angori
2007 IEEE Mobile WiMAX Symposium, 125-131, 2007
332007
Service management for end-to-end QoS multimedia content delivery in heterogeneous environment
E Borcoci, A Asgari, N Butler, T Ahmed, A Mehaoua, G Kourmentzas, ...
Advanced Industrial Conference on Telecommunications/Service Assurance with …, 2005
332005
MS-Stream: A multiple-source adaptive streaming solution enhancing consumer's perceived quality
J Bruneau-Queyreix, M Lacaud, D Negru, JM Batalla, E Borcoci
2017 14th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC …, 2017
302017
Adding a new dimension to HTTP Adaptive Streaming through multiple-source capabilities
J Bruneau-Queyreix, M Lacaud, D Negru, JM Batalla, E Borcoci
IEEE MultiMedia 25 (3), 65-78, 2018
222018
Media ecosystems: A novel approach for content-awareness in future networks
H Koumaras, D Negru, E Borcoci, V Koumaras, K Troulos, Y Lapid, ...
The Future Internet Lecture Notes in Computer Science Volume 6656, 2011, pp …, 2011
222011
Distributed control plane optimization in sdn-fog vanet
E Borcoci, T Ambarus, M Vochin
ICN 2017, 135, 2017
192017
Scalable media coding enabling content-aware networking
M Grafl, C Timmerer, H Hellwagner, G Xilouris, G Gardikis, D Renzi, ...
IEEE MultiMedia 20 (2), 30-41, 2012
182012
Multiple description-DASH: Pragmatic video streaming maximizing end-users' quality of experience
J Bruneau-Queyreix, D Négru, JM Batalla, E Borcoci
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2016
152016
Extending WiMAX technology to support End to End QoS guarantees
E Angori, E Borcoci, S Mignanti, C Nardini, G Landi, N Ciulli, G Sergio, ...
WEIRD Workshop-Coimbra 22, 2007
152007
Internet of vehicles functional architectures-comparative critical study
E Borcoci, S Obreja, M Vochin
The ninth international conference on advances in future internet, AFIN, 10-14, 2017
142017
WiMAX technologies: Architectures, protocols, resource management and applications
E Borcoci
Conférence CTRQ, Juillet, 2008
142008
WiMAX extension to isolated research data networks: The WEIRD system
E Guainella, E Borcoci, M Katz, P Neves, M Curado, F Andreotti, E Angori, ...
Mobile WiMAX, 329-352, 2008
142008
QOE enhancement through cost-effective adaptation decision process for multiple-server streaming over HTTP
J Bruneau-Queyreix, M Lacaud, D Negru, JM Batalla, E Borcoci
2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2017
122017
From vehicular Ad-hoc networks to internet of vehicles
E Borcoci
Proceedings of the NexComm 2017 Conference, Venice, Italy, 23-27, 2017
112017
Service invocation admission control algorithm for multi-domain IP environments
E Borcoci, G Kormentzas, AH Asgari, T Ahmed
Computer Networks 51 (16), 4669-4678, 2007
112007
SSCOP protocol throughput evaluation—simulation based on Estelle specification
C Negulescu, E Borcoci
Budkowski et al.[13], 75-98, 1998
111998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20