Παρακολούθηση
Margarita Osadchy
Margarita Osadchy
Computer Science, University of Haifa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.haifa.ac.il
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synergistic face detection and pose estimation with energy-based models.
M Osadchy, Y Le Cun, ML Miller
Journal of Machine Learning Research 8 (5), 2007
5122007
Scifi-a system for secure face identification
M Osadchy, B Pinkas, A Jarrous, B Moskovich
2010 IEEE Symposium on Security and Privacy, 239-254, 2010
3142010
Deep convolutional neural networks for Raman spectrum recognition: a unified solution
J Liu, M Osadchy, L Ashton, M Foster, CJ Solomon, SJ Gibson
Analyst 142 (21), 4067-4074, 2017
2842017
Method and apparatus for mapping a chamber of a heart
M Osadchy, D Reisfeld
US Patent 6,368,285, 2002
2582002
Method and apparatus for intracardially surveying a condition of a chamber of a heart
M Osadchy, D Reisfeld
US Patent 6,385,476, 2002
2422002
No bot expects the DeepCAPTCHA! Introducing immutable adversarial examples, with applications to CAPTCHA generation
M Osadchy, J Hernandez-Castro, S Gibson, O Dunkelman, D Pérez-Cabo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (11), 2640-2653, 2017
1592017
Antifaces: A novel, fast method for image detection
D Keren, M Osadchy, C Gotsman
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 23 (7), 747-761, 2001
1032001
System for secure face identification (SCIFI) and methods useful in conjunction therewith
M Osadchy, B Pinkas, A Jarrous, B Moskovich
US Patent 8,542,886, 2013
942013
Maps of protein structure space reveal a fundamental relationship between protein structure and function
M Osadchy, R Kolodny
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (30), 12301-12306, 2011
702011
Using Specularities for Recognition.
M Osadchy, DW Jacobs, R Ramamoorthi
ICCV 9, 45-46, 2003
642003
Restoring subsampled color images
D Keren, M Osadchy
Machine Vision and applications 11 (4), 197-202, 1999
611999
Data-independent structured pruning of neural networks via coresets
B Mussay, D Feldman, S Zhou, V Braverman, M Osadchy
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021
42*2021
Synergistic face detection and pose estimation with energy-based models
ML Miller, M Osadchy, Y LeCun
US Patent 7,236,615, 2007
422007
Surface dependent representations for illumination insensitive image comparison
M Osadchy, DW Jacobs, M Lindenbaum
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 29 (1), 98-111, 2006
352006
Rank and rate: multi-task learning for recommender systems
G Hadash, OS Shalom, R Osadchy
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 451-454, 2018
302018
Using specular highlights as pose invariant features for 2d-3d pose estimation
A Netz, M Osadchy
CVPR 2011, 721-728, 2011
28*2011
Recognition using hybrid classifiers
M Osadchy, D Keren, D Raviv
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (4), 759-771, 2015
24*2015
Image detection under varying illumination and pose
M Osadchy, D Keren
Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV …, 2001
24*2001
Dynamic spectrum matching with one-shot learning
J Liu, SJ Gibson, J Mills, M Osadchy
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 184, 175-181, 2019
232019
A rejection-based method for event detection in video
M Osadchy, D Keren
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 14 (4), 534-541, 2004
222004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20