Παρακολούθηση
Sami Oguzhan Akbas
Sami Oguzhan Akbas
Professor of Civil Engineering, Gazi University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gazi.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The application of numerical debris flow modelling for the generation of physical vulnerability curves
B Quan Luna, J Blahut, CJ van Westen, S Sterlacchini, TWJ van Asch, ...
Nat. Hazards Earth Syst. Sci 11, 2047-2060, 2011
2112011
Axial Compression of Footings in Cohesionless Soils. I: Load-Settlement Behavior
SO Akbas, FH Kulhawy
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 135, 1562, 2009
1002009
Critical assessment of existing physical vulnerability estimation approaches for debris flows
SO Akbas, J Blahut, S Sterlacchini
Landslide processes: from geomorphological mapping to dynamic modelling, 229-233, 2009
892009
Artificial neural networks approach for estimating the groutability of granular soils with cement-based grouts
E Tekin, SO Akbas
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 70 (1), 153-161, 2011
502011
Reliability-based design approach for differential settlement of footings on cohesionless soils
SO Akbas, FH Kulhawy
Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering 135 (12), 1779-1788, 2009
492009
Axial Compression of Footings in Cohesionless Soils. II: Bearing Capacity
SO Akbas, FH Kulhawy
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 135, 1575, 2009
492009
Evaluation of capacity of rock foundation sockets
FH Kulhawy, SO Akbas, WA Prakoso
Alaska Rocks 2005, The 40th US Symposium on Rock Mechanics (USRMS), 2005
472005
Characterization and estimation of geotechnical variability in Ankara clay: a case history
SO Akbas, FH Kulhawy
Geotechnical and Geological Engineering 28, 619-631, 2010
432010
Deterministic and probabilistic assessment of settlements of shallow foundations in cohesionless soils
SO Akbas
Dissertation Abstracts International 68 (03), 2007
312007
Predicting groutability of granular soils using adaptive neuro-fuzzy inference system
E Tekin, SO Akbas
Neural Computing and Applications 31, 1091-1101, 2019
252019
Methods for the characterization of the vulnerability of elements at risk
S Sterlacchini, SO Akbas, J Blahut, OC Mavrouli, C Garcia, BQ Luna, ...
Mountain risks: from prediction to management and governance, 233-273, 2014
212014
Evaluation and Consideration of Model Uncertainties in Reliability Based Design
K Lesny, SO Akbas, G Vessia, KK Phoon, C Tang, L Zhang
Proc., 6th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (Geo-Risk …, 2017
192017
Evaluation of blast-induced ground vibration effects in a new residential zone
O Dogan, Ö Anil, SO Akbas, E Kantar, RT Erdem
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 50, 168-181, 2013
182013
Methods for debris flow hazard and risk assessment
BQ Luna, J Blahut, M Kappes, SO Akbas, JP Malet, A Remaître, ...
Mountain risks: from prediction to management and governance, 133-177, 2014
142014
Kırıkkale ili yerleşim alanı için en büyük ivme, zemin büyütmesi ve hakim titreşim periyodu özelliklerinin değerlendirilmesi
YB Sönmezer, SO Akbaş, NS Işık
122015
Assessment of the peak acceleration, amplification ratio and fundamental period properties for the Kirikkale province settlement area
YB Sonmezer, SO Akbas, NS Isik
Gazi Univ, Fac Engineering Architecture, 2015
122015
Linear and nonlinear site response analyses to determine dynamic soil properties of Kirikkale
YB Sonmezer, S Bas, NS Isik, SO Akbas
Geomechanics and Engineering 16 (4), 435-448, 2018
92018
Model Uncertainties for the Static Design of Square Foundations on Sand under Axial Compression
C Tang, KK Phoon, SO Akbas
Geo-Risk 2017 https://doi.org/10.1061/9780784480700.01, 2017
92017
Experimental and finite element analyses of footings of varying shapes on sand
O Anil, SO Akbas, S Babagiray, AC Gel, C Durucan
Geomechanics & engineering 12 (2), 223-238, 2017
92017
Expanded database assessment of design methods for spread foundations under axial compression and uplift loading
C Tang, KK Phoon, DQ Li, SO Akbas
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 146 (11), 04020119, 2020
82020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20